Tin tức

Đại sứ quán Mỹ Ghana – us embassy ghana ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại sứ quán Mỹ Ghana – us embassy ghana ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại sứ quán Mỹ Ghana

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ghana nằm ở Accra, thủ đô của quốc gia Tây Phi. Đại sứ quán đóng vai trò là sứ mệnh ngoại giao chính của Hoa Kỳ tại Ghana và là đại diện chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cho chính phủ Ghana. Đại sứ quán chịu trách nhiệm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân Hoa Kỳ ở Ghana.

Hoa Kỳ và Ghana có mối quan hệ ngoại giao mạnh mẽ từ năm 1957 khi Ghana trở thành quốc gia châu Phi cận Sahara đầu tiên giành được độc lập từ Anh. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở Ghana và đã cung cấp cho đất nước viện trợ kinh tế và quân sự, cũng như hỗ trợ kỹ thuật.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Accra được lãnh đạo bởi Đại sứ Robert P. Jackson, người được bổ nhiệm bởi Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Đại sứ quán bao gồm Đại sứ và các nhân viên ngoại giao khác, bao gồm Phó Giám đốc Sứ mệnh, Cố vấn chính trị và kinh tế, The The Cán bộ các vấn đề công cộng, nhân viên lãnh sự, nhân viên quản lý, nhân viên an ninh khu vực và giám đốc truyền giáo USAID.

Đại sứ quán hoạt động để thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ và sôi động giữa Hoa Kỳ và Ghana. Đại sứ quán hoạt động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, củng cố các thể chế dân chủ và thúc đẩy quyền con người và công bằng xã hội. Đại sứ quán cũng hoạt động để hỗ trợ sự phát triển của hội nhập, hòa bình và an ninh khu vực.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Accra làm việc để thúc đẩy và bảo vệ quyền của công dân Hoa Kỳ ở Ghana và cung cấp một loạt các dịch vụ lãnh sự, bao gồm dịch vụ hộ chiếu, dịch vụ thị thực và dịch vụ công chứng. Đại sứ quán cũng hỗ trợ công dân Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp và cung cấp thông tin về luật pháp và quy định địa phương.

Đại sứ quán cũng làm việc để thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư giữa hai nước. Phần đầu tư và thương mại của Đại sứ quán cung cấp thông tin và hỗ trợ cho các công ty Hoa Kỳ quan tâm đến việc kinh doanh tại Ghana. Đại sứ quán cũng làm việc để thúc đẩy trao đổi giáo dục và văn hóa giữa hai nước.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Accra tọa lạc tại 24 Đường tròn thứ tư, Cantonments, Accra, Ghana. Đại sứ quán mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều. Đại sứ quán có thể được liên lạc qua điện thoại theo số +233-30-277-2000 hoặc qua email tại accra@state.gov. Trang web của Đại sứ quán, http://ghana.usembassy.gov, cung cấp thêm thông tin và dịch vụ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://gh.usembassy.gov/
2. https://www.ghana.gov.gh/index.php/government/ministries-agencies/ministry-of-foreign-affairs-and-regional-integration
3. https://www.state.gov/ghana/

 

us embassy ghana

The United States embassy in Ghana is located in Accra, the capital of the West African country. The embassy serves as the primary diplomatic mission of the United States in Ghana and is the official representation of the U.S. government to the government of Ghana. The embassy is responsible for the promotion of bilateral relations between the two countries and providing consular services to U.S. citizens in Ghana.

The United States and Ghana have strong diplomatic ties that date back to 1957 when Ghana became the first sub-Saharan African country to gain independence from Britain. Since then, the United States has maintained a strong presence in Ghana and has provided the country with economic and military aid, as well as technical assistance.

The United States Embassy in Accra is headed by Ambassador Robert P. Jackson who was appointed by President Donald Trump in 2018. The embassy is composed of the ambassador and other diplomatic staff, including the Deputy Chief of Mission, the Political and Economic Counsellor, the Public Affairs Officer, the Consular Officer, the Management Officer, the Regional Security Officer, and the USAID Mission Director.

The embassy works to promote a strong and vibrant relationship between the United States and Ghana. The embassy works to foster economic growth, strengthen democratic institutions, and promote human rights and social justice. The embassy also works to support the growth of regional integration, peace, and security.

The United States Embassy in Accra works to promote and protect the rights of U.S. citizens in Ghana and provides a wide range of consular services, including passport services, visa services, and notarial services. The embassy also assists U.S. citizens in the event of an emergency, and provides information on local laws and regulations.

The embassy also works to promote trade and investment opportunities between the two countries. The embassy’s Trade and Investment Section provides information and assistance to U.S. companies interested in doing business in Ghana. The embassy also works to promote educational and cultural exchanges between the two countries.

The United States Embassy in Accra is located at 24 Fourth Circular Road, Cantonments, Accra, Ghana. The embassy is open from Monday to Friday from 8:00 am to 4:30 pm. The embassy can be contacted by telephone at +233-30-277-2000 or via email at accra@state.gov. The embassy’s website, http://ghana.usembassy.gov, provides additional information and services.

Relevant government websites:

1. https://gh.usembassy.gov/
2. https://www.ghana.gov.gh/index.php/government/ministries-agencies/ministry-of-foreign-affairs-and-regional-integration
3. https://www.state.gov/ghana/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)