Tin tức

Xổ số DV – dvlottery ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Xổ số DV – dvlottery ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Xổ số DV

Xổ số Visa đa dạng, còn được gọi là xổ số thẻ xanh, là một chương trình xổ số do chính phủ Hoa Kỳ thành lập để khuyến khích nhập cư từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. Chương trình xổ số Visa đa dạng được thành lập bởi Đạo luật Di trú năm 1990 và được quản lý bởi Bộ Ngoại giao.

Chương trình xổ số Visa đa dạng dành cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. Mỗi năm, một số thị thực nhất định được phân bổ cho mỗi quốc gia. Để đủ điều kiện nhận xổ số Visa đa dạng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như là người gốc của một quốc gia đủ điều kiện, đáp ứng các yêu cầu giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc và không phải chịu bất kỳ căn cứ nào không thể chấp nhận được.

Khi các ứng viên đã đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện, họ có thể nộp đơn xin xổ số Visa đa dạng bằng cách gửi một biểu mẫu trực tuyến. Các biểu mẫu phải được hoàn thành bằng tiếng Anh và phải bao gồm các thông tin sau: tên, ngày sinh, quốc gia sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân và địa chỉ mà người nộp đơn hiện đang sống.

Sau khi biểu mẫu trực tuyến được gửi, ứng viên sẽ nhận được số xác nhận. Số xác nhận này được sử dụng để kiểm tra trạng thái của ứng dụng. Ứng viên cũng có thể sử dụng số xác nhận để gửi các tài liệu bổ sung, chẳng hạn như bằng chứng về giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc, nếu cần thiết.

Sau khi đơn đăng ký, Bộ Ngoại giao sẽ chọn ngẫu nhiên tới 50.000 ứng viên cho xổ số. Quá trình lựa chọn này được gọi là rút xổ số Visa đa dạng của người Viking. Sau đó, Bộ Ngoại giao sẽ xem xét các ứng dụng của các ứng viên được chọn để xác định xem họ có đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện hay không.

Nếu một người nộp đơn được chọn đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện, họ sẽ được cấp thị thực đa dạng. Đây là thị thực thường trú cho phép cá nhân sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian không xác định.

Xổ số Visa đa dạng là một chương trình quan trọng đối với các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. Nó cung cấp một cơ hội cho các cá nhân từ các quốc gia này đến Hoa Kỳ và theo đuổi ước mơ của họ. Cũng cần lưu ý rằng xổ số Visa đa dạng là một chương trình cạnh tranh và không phải tất cả những người áp dụng sẽ được chọn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dvlottery.state.gov/
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-diversity-visa-program.html
3. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program-dv-lottery

 

dvlottery

The Diversity Visa Lottery, also known as the Green Card Lottery, is a lottery program established by the U.S. government to encourage immigration from countries with low rates of immigration to the United States. The Diversity Visa Lottery program was established by the Immigration Act of 1990 and is administered by the State Department.

The Diversity Visa Lottery program is open to individuals from countries with low rates of immigration to the United States. Each year, a certain number of visas are allocated to each country. To be eligible for the Diversity Visa Lottery, applicants must meet certain requirements, such as being a native of an eligible country, meeting the education or work experience requirements, and not being subject to any of the grounds of inadmissibility.

Once applicants have met the eligibility requirements, they can apply for the Diversity Visa Lottery by submitting an online form. The forms must be completed in English and must include the following information: name, date of birth, country of birth, gender, marital status, and an address where the applicant is currently living.

Once the online form is submitted, applicants will receive a confirmation number. This confirmation number is used to check the status of the application. Applicants can also use the confirmation number to submit additional documents, such as proof of education or work experience, if necessary.

Once the application is submitted, the State Department will randomly select up to 50,000 applicants for the lottery. This selection process is known as the “Diversity Visa Lottery Draw.” The State Department will then review the applications of the selected applicants to determine if they meet all of the eligibility requirements.

If a selected applicant meets all of the eligibility requirements, they will be issued a Diversity Visa. This is a permanent resident visa that allows the individual to live and work in the United States for an indefinite period of time.

The Diversity Visa Lottery is an important program for individuals from countries with low rates of immigration to the United States. It provides an opportunity for individuals from these countries to come to the United States and pursue their dreams. It is also important to note that the Diversity Visa Lottery is a competitive program and not everyone who applies will be selected.

Relevant government websites:

1. https://www.dvlottery.state.gov/
2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-diversity-visa-program.html
3. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-through-diversity-immigrant-visa-program-dv-lottery

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)