Tin tức

Đủ điều kiện thẻ xanh – green card eligibility ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đủ điều kiện thẻ xanh – green card eligibility ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đủ điều kiện thẻ xanh

Tính đủ điều kiện thẻ xanh được xác định bởi một loạt các yếu tố, bao gồm tình trạng nhập cư, mối quan hệ gia đình, việc làm và trình độ khác. Cách phổ biến nhất để trở thành đủ điều kiện nhận thẻ xanh là có được nơi cư trú vĩnh viễn thông qua tài trợ của một thành viên trong gia đình, chủ nhân hoặc cá nhân đủ điều kiện khác.

Đối với những người đã ở Hoa Kỳ, cách phổ biến nhất để đủ điều kiện nhận thẻ xanh là điều chỉnh trạng thái của bạn. Quá trình này liên quan đến việc nộp đơn với Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để thay đổi tình trạng nhập cư của bạn từ tình trạng không di dân sang thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh). Để đủ điều kiện để điều chỉnh trạng thái, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có thị thực hợp lệ, có mặt về mặt thể chất ở Hoa Kỳ và có một bản kiến ​​nghị được phê duyệt từ một thành viên gia đình, chủ nhân hoặc cá nhân đủ điều kiện khác.

Đối với những người ở ngoài Hoa Kỳ, cách phổ biến nhất để đủ điều kiện nhận thẻ xanh là có được thị thực nhập cư thông qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Để đủ điều kiện nhận thị thực nhập cư, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như có hộ chiếu hợp lệ, được tài trợ bởi một thành viên trong gia đình, chủ nhân hoặc cá nhân đủ điều kiện khác và có một bản kiến ​​nghị được phê duyệt từ USCIS.

Ngoài các con đường trên, có những cách khác để trở thành đủ điều kiện cho thẻ xanh. Ví dụ, một số công dân nước ngoài có thể đủ điều kiện nhận thẻ xanh dựa trên tình trạng người tị nạn hoặc Asylee của họ, hoặc thông qua chương trình Visa nhập cư đa dạng, còn được gọi là xổ số thẻ xanh.

Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ.

2. Bạn phải được tài trợ bởi một thành viên gia đình, chủ nhân hoặc cá nhân đủ điều kiện khác.

3. Bạn phải có một bản kiến ​​nghị được phê duyệt từ USCIS.

4. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định cho danh mục thẻ xanh cụ thể mà bạn đang đăng ký.

5. Bạn phải được Hoa Kỳ chấp nhận.

6. Bạn phải có thể chứng minh rằng bạn có thể hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào mà không cần dựa vào lợi ích công cộng.

7. Bạn phải có thể vượt qua kiểm tra lý lịch.

8. Bạn phải có khả năng thể hiện tính cách đạo đức tốt.

9. Bạn phải sẵn sàng và có thể tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ.

10. Bạn phải có khả năng thể hiện kiến ​​thức về ngôn ngữ tiếng Anh và công dân Hoa Kỳ.

Cuối cùng, điều quan trọng cần lưu ý là điều kiện thẻ xanh không được đảm bảo. USCIS xem xét từng ứng dụng trên cơ sở từng trường hợp và quyết định cuối cùng thuộc về cơ quan. Luôn luôn tốt nhất để tham khảo ý kiến ​​của một luật sư nhập cư có kinh nghiệm để đảm bảo rằng bạn đang tuân theo quy trình chính xác và đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/greencard/eligibility
2. https://www.dhs.gov/green-card-eligibility
3. https://www.state.gov/green-card-eligibility/

 

green card eligibility

Green card eligibility is determined by a variety of factors, including immigration status, family relationships, employment, and other qualifications. The most common way to become eligible for a green card is to obtain permanent residence through sponsorship by a family member, employer, or other qualified individual.

For those who are already in the United States, the most common way to become eligible for a green card is to adjust your status. This process involves filing an application with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to change your immigration status from a non-immigrant status to a lawful permanent resident (green card holder). To be eligible for adjustment of status, you must meet certain requirements, such as having a valid visa, being physically present in the United States, and having an approved petition from a family member, employer, or other qualified individual.

For those who are outside of the United States, the most common way to become eligible for a green card is to obtain an immigrant visa through the U.S. Department of State. To be eligible for an immigrant visa, you must meet certain requirements, such as having a valid passport, being sponsored by a family member, employer, or other qualified individual, and having an approved petition from USCIS.

In addition to the above pathways, there are other ways to become eligible for a green card. For example, some foreign nationals may be eligible for a green card based on their refugee or asylee status, or through the Diversity Immigrant Visa Program, also known as the “green card lottery.”

In order to be eligible for a green card, you must meet the following criteria:

1. You must have a valid passport.

2. You must be sponsored by a family member, employer, or other qualified individual.

3. You must have an approved petition from USCIS.

4. You must meet certain eligibility requirements for the specific green card category you are applying for.

5. You must be admissible to the United States.

6. You must be able to demonstrate that you can support yourself and any dependents without relying on public benefits.

7. You must be able to pass a background check.

8. You must be able to demonstrate good moral character.

9. You must be willing and able to take the Oath of Allegiance to the United States.

10. You must be able to demonstrate knowledge of the English language and U.S. civics.

Finally, it is important to note that green card eligibility is not guaranteed. USCIS reviews each application on a case-by-case basis, and the final decision rests with the agency. It is always best to consult with an experienced immigration attorney to ensure that you are following the correct process and meeting all the eligibility requirements.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/greencard/eligibility
2. https://www.dhs.gov/green-card-eligibility
3. https://www.state.gov/green-card-eligibility/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)