Tin tức

Visa đa dạng 2022 – diversity visa 2022 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa đa dạng 2022 – diversity visa 2022 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa đa dạng 2022

Chương trình Visa nhập cư đa dạng, còn được gọi là Xổ số Thẻ xanh, là một chương trình cung cấp cơ hội cho mọi người từ một số quốc gia di cư đến Hoa Kỳ. Mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành 55.000 thị thực đa dạng (DV) cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp vào Hoa Kỳ. Thị thực được phân phối giữa sáu khu vực địa lý và không quốc gia nào có thể nhận được hơn bảy phần trăm tổng số DV mỗi năm.

Chương trình Visa đa dạng cho năm tài chính 2022 (năm 2022) sẽ mở vào ngày 7 tháng 10 năm 2021 và đóng vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Các mục phải được gửi điện tử trong khoảng thời gian này. Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng một bản vẽ xổ số ngẫu nhiên để chọn người chiến thắng, người sẽ được thông báo vào tháng 5 năm 2022.

Để đủ điều kiện cho chương trình Visa đa dạng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện nhất định. Bao gồm các:

• Bạn phải là người gốc của một quốc gia đủ điều kiện, được định nghĩa là một quốc gia có ít hơn 50.000 người nhập cư vào Hoa Kỳ trong năm năm trước.

• Bạn phải có ít nhất một giáo dục trung học hoặc tương đương, hoặc hai năm kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp đòi hỏi ít nhất hai năm đào tạo hoặc kinh nghiệm.

• Bạn phải vượt qua kiểm tra y tế và kiểm tra lý lịch.

• Bạn không được không thể chấp nhận được với Hoa Kỳ vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện này, bạn có thể nhập xổ số chương trình Visa đa dạng. Để nhập, bạn phải hoàn thành biểu mẫu nhập trực tuyến và gửi nó trong thời gian đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin nhất định, chẳng hạn như tên của bạn, ngày sinh, nơi sinh và quốc gia đủ điều kiện.

Khi thời gian đăng ký kết thúc, Bộ Ngoại giao sẽ sử dụng bản vẽ xổ số ngẫu nhiên do máy tính tạo ra để chọn người chiến thắng. Những người chiến thắng sẽ được thông báo vào tháng 5 năm 2022. Những người được chọn sẽ phải hoàn thành quy trình nộp đơn Visa để nhận thị thực nhập cư của họ. Quá trình này bao gồm một cuộc phỏng vấn với một nhân viên lãnh sự tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ, kiểm tra y tế và kiểm tra lý lịch.

Chương trình Visa đa dạng là một cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp đến Hoa Kỳ để theo đuổi Giấc mơ Mỹ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cho các thị thực này là rất mãnh liệt và quá trình này kéo dài. Do đó, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho quá trình sớm và để đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện. Chúc may mắn!

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-2022.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/diversity-visa

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/immigrants/diversity-visa-program

 

diversity visa 2022

The Diversity Immigrant Visa Program, also known as the Green Card Lottery, is a program that provides the opportunity for people from certain countries to immigrate to the United States. Each year, the U.S. Department of State issues 55,000 Diversity Visas (DVs) to individuals from countries that have low rates of immigration to the United States. The visas are distributed among six geographic regions and no country can receive more than seven percent of the total DVs each year.

The Diversity Visa Program for the 2022 fiscal year (FY 2022) will open on October 7, 2021 and close on November 10, 2021. Entries must be submitted electronically during this time period. The Department of State will use a random lottery drawing to select the winners, who will be notified in May 2022.

To be eligible for the Diversity Visa Program, you must meet certain eligibility requirements. These include:

• You must be a native of an eligible country, which is defined as a country that has had fewer than 50,000 immigrants to the U.S. in the previous five years.

• You must have at least a high school education or its equivalent, or two years of work experience in an occupation that requires at least two years of training or experience.

• You must pass a medical examination and a background check.

• You must not be inadmissible to the United States for any reason.

If you meet these eligibility requirements, you can enter the Diversity Visa Program lottery. To enter, you must complete the online entry form and submit it during the registration period. You will be required to provide certain information, such as your name, date of birth, place of birth, and country of eligibility.

Once the registration period ends, the Department of State will use a computer-generated random lottery drawing to select the winners. The winners will be notified in May 2022. Those selected will have to complete the visa application process in order to receive their immigrant visa. This process includes an interview with a consular officer at a U.S. embassy or consulate, a medical examination, and a background check.

The Diversity Visa Program is a great opportunity for individuals from countries with low immigration rates to the U.S. to pursue the American Dream. However, the competition for these visas is intense and the process is lengthy. Therefore, it is important to prepare for the process early and to ensure that you meet all of the eligibility requirements. Good luck!

Relevant government websites:

1. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-2022.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/green-card/diversity-visa

3. U.S. Department of Labor: https://www.dol.gov/agencies/eta/immigrants/diversity-visa-program

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)