Tin tức

Du học QUT – qut study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Du học QUT – qut study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Du học QUT

Du học QUT là một chương trình trao đổi quốc tế cho phép sinh viên từ Đại học Công nghệ Queensland (QuT) có được kinh nghiệm và kiến ​​thức toàn cầu. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội du học đến một năm tại một trong các trường đại học đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới.

Chương trình cho phép sinh viên có được một quan điểm mới về thế giới và phát triển các kỹ năng, kiến ​​thức và sự hiểu biết của họ về các nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Thông qua chương trình, sinh viên sẽ có được kinh nghiệm có giá trị trong bối cảnh quốc tế và sẽ được tiếp xúc với những ý tưởng và kinh nghiệm mới.

Du học QUT cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập trong một loạt các quốc gia và văn hóa. Chúng tôi hợp tác với các trường đại học ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và New Zealand.

Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được tín dụng học tập và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và ngôn ngữ của đất nước họ đang học. Học sinh cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới, kết bạn mới và khám phá thế giới.

Để đăng ký chương trình Du học QUT, sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

• Được ghi danh vào một chương trình đại học hoặc sau đại học tại Qut
• Đã hoàn thành ít nhất một năm học tại Qut
• Hãy đứng vững
• Có hộ chiếu hợp lệ
• Có thị thực hợp lệ cho quốc gia mà họ đang học
• Có điểm trung bình tối thiểu là 5,5
• Có một sự hiểu biết tốt về ngôn ngữ của đất nước mà họ đang học

Sau khi được chấp nhận vào chương trình, sinh viên sẽ có một loạt các hỗ trợ có sẵn cho họ. Điều này bao gồm lời khuyên về học thuật và văn hóa, cũng như hỗ trợ tài chính.

Du học QUT là một cơ hội thú vị và bổ ích cho sinh viên để có được trải nghiệm toàn cầu và phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức của họ. Học sinh sẽ có được một quan điểm mới về thế giới và sẽ được tiếp xúc với những ý tưởng và kinh nghiệm mới. Chương trình cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được tín dụng học tập và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa và ngôn ngữ của đất nước họ đang học.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.qut.edu.au/study/international/study-abroad

2. https://studyabroad.gov.au/

3. https://www.education.gov.au/overseas-study-programs-australian-students

 

qut study abroad

QUT Study Abroad is an international exchange program that enables students from Queensland University of Technology (QUT) to gain global experience and knowledge. The program offers students the opportunity to study abroad for up to one year at one of our partner universities across the world.

The program allows students to gain a new perspective on the world and to develop their skills, knowledge, and understanding of different cultures and countries. Through the program, students will gain valuable experience in an international context and will be exposed to new ideas and experiences.

QUT Study Abroad offers students the opportunity to study in a range of countries and cultures. We partner with universities in countries such as the United Kingdom, United States, Canada, France, Germany, Japan, China, and New Zealand.

The program provides students with the opportunity to gain academic credit and to gain a deeper understanding of the culture and language of the country they are studying in. Students will also have the opportunity to meet new people, make new friends, and explore the world.

In order to apply for the QUT Study Abroad program, students must meet the following requirements:

• Be enrolled in an undergraduate or postgraduate program at QUT
• Have completed at least one full year of study at QUT
• Be of good academic standing
• Have a valid passport
• Have a valid visa for the country in which they are studying
• Have a minimum GPA of 5.5
• Have a good understanding of the language of the country in which they are studying

Once accepted into the program, students will have a range of support available to them. This includes academic and cultural advice, as well as financial assistance.

QUT Study Abroad is an exciting and rewarding opportunity for students to gain a global experience and to develop their skills and knowledge. Students will gain a new perspective on the world and will be exposed to new ideas and experiences. The program provides students with the opportunity to gain academic credit and to gain a deeper understanding of the culture and language of the country they are studying in.

Relevant government websites:

1. https://www.qut.edu.au/study/international/study-abroad

2. https://studyabroad.gov.au/

3. https://www.education.gov.au/overseas-study-programs-australian-students

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)