Tin tức

Gia hạn thẻ xanh – green card renewal ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Gia hạn thẻ xanh – green card renewal ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Gia hạn thẻ xanh

Quá trình gia hạn thẻ xanh là giống nhau cho tất cả các chủ thẻ xanh, bất kể họ có được thẻ xanh của họ như thế nào. Quá trình này bao gồm nộp đơn, thanh toán các khoản phí cần thiết và cung cấp các tài liệu hỗ trợ.

Bước đầu tiên trong gia hạn thẻ xanh là xác định xem bạn có đủ điều kiện để nộp đơn không. Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên và đã cầm thẻ xanh trong ít nhất năm năm, bạn đủ điều kiện để đăng ký gia hạn thẻ xanh. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải đợi cho đến khi bạn 18 tuổi trước khi nộp đơn.

Khi bạn đã xác định rằng bạn đủ điều kiện để nộp đơn, bạn phải nộp Mẫu I-90, ứng dụng để thay thế Thẻ thường trú. Mẫu đơn này có sẵn trên trang web Dịch vụ Nhập cư và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Khi bạn đã hoàn thành biểu mẫu, bạn phải ký tên và gửi nó đến địa chỉ được cung cấp trên biểu mẫu.

Khi gửi biểu mẫu, bạn cũng phải bao gồm phí nộp đơn yêu cầu. Phí gia hạn thẻ xanh hiện là $ 455. Bạn phải trả phí này bằng séc hoặc lệnh chuyển tiền phải trả cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Ngoài biểu mẫu và phí nộp đơn, bạn cũng phải cung cấp các tài liệu hỗ trợ. Các tài liệu cần thiết khác nhau tùy thuộc vào tình huống của bạn. Nói chung, bạn phải cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu hoặc giấy khai sinh của bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng về thẻ xanh của bạn, chẳng hạn như bản sao của Mẫu I-551 của bạn, Thẻ thường trú. Nếu thẻ xanh của bạn đã bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn cũng phải cung cấp một bản sao của báo cáo cảnh sát.

Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được thông báo biên lai từ USCIS. Thông báo này sẽ cung cấp cho bạn một số trường hợp mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra trạng thái của ứng dụng trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng số trường hợp để liên hệ với USCIS với bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào bạn có thể có.

Khi ứng dụng của bạn được nhận, USCIS sẽ xem xét lại và đưa ra quyết định. Nếu ứng dụng của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thẻ thường trú mới. Thẻ này sẽ có giá trị trong 10 năm, sau đó bạn sẽ cần phải gia hạn lại.

Quá trình gia hạn thẻ xanh có thể mất vài tháng để hoàn thành. Do đó, điều quan trọng là bạn bắt đầu quá trình càng sớm càng tốt. Nếu thẻ xanh của bạn gần hết hạn, bạn nên xem xét đăng ký gia hạn càng sớm càng tốt để tránh bất kỳ sự chậm trễ hoặc biến chứng nào.

Làm mới thẻ xanh của bạn là một quá trình quan trọng đảm bảo bạn có thể tiếp tục sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Bằng cách làm theo các bước được nêu ở trên, bạn có thể đảm bảo rằng quy trình được hoàn thành chính xác và bạn nhận được thẻ xanh mới của mình một cách kịp thời.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/renew-or-replace-green-card

2. https://www.dhs.gov/green-card-renewal

3. https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/renewing-green-card

 

green card renewal

The process of green card renewal is the same for all green card holders, regardless of how they obtained their green card. The process includes submitting an application, paying the required fees, and providing supporting documents.

The first step in green card renewal is to determine if you are eligible to apply. If you are 18 years of age or older and have held a green card for at least five years, you are eligible to apply for a green card renewal. If you are under 18 years of age, you must wait until you are 18 before applying.

Once you have determined that you are eligible to apply, you must submit Form I-90, Application to Replace Permanent Resident Card. This form is available on the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) website. Once you have completed the form, you must sign it and mail it to the address provided on the form.

When submitting the form, you must also include the required filing fee. The fee for green card renewal is currently $455. You must pay this fee either by check or money order made payable to the U.S. Department of Homeland Security.

In addition to the form and filing fee, you must also provide supporting documents. The required documents vary depending on your situation. Generally speaking, you must provide evidence of your identity, such as a copy of your passport or birth certificate. You will also need to provide evidence of your green card, such as a copy of your Form I-551, Permanent Resident Card. If your green card has been lost or stolen, you must also provide a copy of a police report.

After submitting your application, you will receive a receipt notice from USCIS. This notice will provide you with a case number that you can use to check the status of your application online. You can also use the case number to contact USCIS with any questions or concerns you may have.

Once your application is received, USCIS will review it and make a decision. If your application is approved, you will receive a new permanent resident card. This card will be valid for 10 years, after which you will need to renew again.

The process of green card renewal can take several months to complete. Therefore, it is important that you start the process as soon as possible. If your green card is close to expiring, you should consider applying for a renewal as soon as possible to avoid any delays or complications.

Renewing your green card is an important process that ensures you can continue to live and work in the United States. By following the steps outlined above, you can ensure that the process is completed correctly and that you receive your new green card in a timely manner.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/renew-or-replace-green-card

2. https://www.dhs.gov/green-card-renewal

3. https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/renewing-green-card

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)