Tin tức

Visa cấp 1 – tier 1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa cấp 1 – tier 1 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa cấp 1

Visa Cấp 1 là một loại thị thực cho phép một quốc gia nước ngoài vào Vương quốc Anh với mục đích làm việc, nghiên cứu hoặc các hoạt động khác. Nó được coi là một thị thực có giá trị cao của người Viking, vì nó được thiết kế cho các cá nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm và có học thức. Visa được cấp tại nhà và có giá trị tối đa năm năm, tùy thuộc vào loại thị thực.

Có bốn loại thị thực cấp 1:

1. Visa cấp 1 (Tài năng đặc biệt): Visa này dành cho những cá nhân tài năng cao, những người đã được chứng thực trong lĩnh vực của họ bởi một cơ quan có thẩm quyền được chỉ định. Visa này có giá trị trong tối đa năm năm.

2. Visa cấp 1 (Doanh nhân): Visa này dành cho các cá nhân muốn thiết lập hoặc tiếp quản, và tích cực tham gia vào việc điều hành, một doanh nghiệp ở Anh. Visa này có giá trị trong tối đa ba năm và bốn tháng.

3. Visa cấp 1 (nhà đầu tư): Visa này dành cho các cá nhân có quyền truy cập ít nhất 2 triệu bảng tiền đầu tư và muốn đầu tư vào Vương quốc Anh. Visa này có giá trị trong tối đa ba năm và bốn tháng.

4 Visa này có giá trị lên đến một năm.

Để xin thị thực cấp 1, bạn phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Bao gồm các:

– Bạn phải từ 18 tuổi trở lên
– Bạn phải có hộ chiếu hợp lệ
– Bạn phải có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào
– Bạn phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh
– Bạn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ năng cần thiết
– Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ cần thiết

Nếu bạn thành công trong ứng dụng của mình, bạn sẽ được cấp visa cấp 1. Visa này sẽ cho phép bạn sống và làm việc ở Anh trong tối đa năm năm, tùy thuộc vào loại thị thực bạn đã được cấp. Trong thời gian này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú ở Anh.

Điều quan trọng cần lưu ý là thị thực cấp 1 không phải là tuyến đường đến thường trú ở Anh. Visa chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn và bạn sẽ cần phải xin thị thực mới hoặc cho thường trú trước khi kết thúc khoảng thời gian năm năm.

Visa Cấp 1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các cá nhân có tay nghề cao và có học thức, những người đang tìm cách làm việc hoặc học tập ở Anh. Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí cần thiết và có thể chứng minh rằng bạn có các kỹ năng và trình độ cần thiết, thì thị thực này có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.gov.uk/tier-1-exceptional-talent
2. https://www.gov.uk/tier-1-general
3. https://www.gov.uk/tier-1-investor

 

tier 1 visa

A Tier 1 visa is a type of visa that permits a foreign national to enter the United Kingdom for the purpose of work, study, or other activities. It is considered a “high-value” visa, as it is designed for the most highly skilled, experienced, and educated individuals. The visa is issued by the Home Office and is valid for up to five years, depending on the type of visa.

There are four types of Tier 1 visas:

1. Tier 1 (Exceptional Talent) visa: This visa is for highly talented individuals who have been endorsed in their field by a designated competent body. This visa is valid for up to five years.

2. Tier 1 (Entrepreneur) visa: This visa is for individuals who want to set up or take over, and be actively involved in the running of, a business in the UK. This visa is valid for up to three years and four months.

3. Tier 1 (Investor) visa: This visa is for individuals who have access to at least £2 million in investment funds and who want to make an investment in the UK. This visa is valid for up to three years and four months.

4. Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visa: This visa is for recent graduates of UK universities who have a genuine and credible business idea, and who want to establish a business in the UK. This visa is valid for up to one year.

In order to apply for a Tier 1 visa, you must meet certain criteria. These include:

– You must be 18 years or older
– You must have a valid passport
– You must have sufficient funds to support yourself and any dependants
– You must meet the English language requirement
– You must meet the necessary skill requirements
– You must meet the necessary qualification requirements

If you are successful in your application, you will be issued with a Tier 1 visa. This visa will allow you to live and work in the UK for up to five years, depending on the type of visa you have been granted. During this time, you can apply for permanent residency in the UK.

It is important to note that the Tier 1 visa is not a route to permanent residency in the UK. The visa is only valid for a limited period of time, and you will need to apply for a new visa or for permanent residency before the end of the five year period.

The Tier 1 visa is a great option for highly skilled and educated individuals who are looking to work or study in the UK. If you meet the necessary criteria and can demonstrate that you have the necessary skills and qualifications, then this visa could be an excellent option for you.

Relevant government websites:

1. https://www.gov.uk/tier-1-exceptional-talent
2. https://www.gov.uk/tier-1-general
3. https://www.gov.uk/tier-1-investor

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)