Tin tức

Giấy phép công việc mở – open work permit ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Giấy phép công việc mở – open work permit ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Giấy phép công việc mở

Giấy phép công việc mở là một tài liệu cho phép công dân nước ngoài làm việc tại Canada mà không có lời mời làm việc hoặc giấy phép làm việc dành riêng cho chủ lao động. Đó là một giấy phép công việc mở, có nghĩa là nó không chỉ định một công việc hoặc nhà tuyển dụng cụ thể. Loại giấy phép công việc này thường được cấp cho các cá nhân đủ điều kiện cho một số chương trình nhập cư nhất định, chẳng hạn như Chương trình Trải nghiệm Quốc tế Canada (IEC) và cho một số lao động nước ngoài tạm thời.

Giấy phép công việc mở thường có giá trị trong thời gian quy định trong thị thực hoặc giấy phép và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Loại giấy phép công việc này không dành riêng cho chủ lao động, có nghĩa là một quốc gia nước ngoài được phép làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào ở Canada, miễn là nhiệm vụ công việc nằm trong phạm vi giấy phép công việc. Giấy phép công việc mở cũng có thể được cấp cho người phối ngẫu hoặc đối tác luật chung của một quốc gia nước ngoài, người có giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập.

Để đủ điều kiện nhận giấy phép công việc mở, một quốc gia nước ngoài phải đáp ứng các tiêu chí nhất định. Nói chung, điều này bao gồm là một công nhân nước ngoài tạm thời, một sinh viên hoặc một cá nhân đã nộp đơn xin thường trú tại Canada. Trong một số trường hợp, giấy phép công việc mở cũng có thể được cấp cho các cá nhân đã được chấp nhận vào chương trình Trải nghiệm quốc tế Canada (IEC).

Để xin giấy phép công việc mở, ứng viên phải nộp đơn đăng ký đã hoàn thành, cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Điều này bao gồm bằng chứng về danh tính, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc tài liệu du lịch hợp lệ khác, bằng chứng về tình trạng pháp lý ở Canada và lời mời làm việc hợp lệ hoặc bằng chứng đủ điều kiện cho chương trình Trải nghiệm quốc tế Canada (IEC). Ứng viên cũng có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tiền, chẳng hạn như báo cáo ngân hàng hoặc bằng chứng về việc làm. Điều quan trọng cần lưu ý là thời gian xử lý cho các ứng dụng giấy phép công việc mở có thể thay đổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân.

Giấy phép công việc mở cho phép công dân nước ngoài làm việc tại Canada mà không có lời mời làm việc hoặc giấy phép làm việc cụ thể của chủ lao động. Loại giấy phép công việc này thường được cấp cho các cá nhân đủ điều kiện cho một số chương trình nhập cư nhất định, chẳng hạn như Chương trình Trải nghiệm Quốc tế Canada (IEC) và cho một số lao động nước ngoài tạm thời. Để đủ điều kiện nhận giấy phép công việc mở, ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định và gửi mẫu đơn đã hoàn thành, cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết. Thời gian xử lý cho các ứng dụng giấy phép công việc mở có thể thay đổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/open-work-permits.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/work-permit/types/open.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/eligibility/open-work-permit.html

 

open work permit

The open work permit is a document that allows foreign nationals to work in Canada without a job offer or an employer-specific work permit. It is an open-ended work permit, meaning that it does not specify a particular job or employer. This type of work permit is often issued to individuals who are eligible for certain immigration programs, such as the International Experience Canada (IEC) program, and to certain temporary foreign workers.

An open work permit is typically valid for the length of time specified in the visa or permit, and can be renewed if necessary. This type of work permit is not employer-specific, meaning that a foreign national is allowed to work for any employer in Canada, as long as the job duties are within the scope of the work permit. The open work permit may also be issued to the spouse or common-law partner of a foreign national who holds a work permit or study permit.

In order to be eligible for an open work permit, a foreign national must meet certain criteria. Generally, this includes being a temporary foreign worker, a student, or an individual who has applied for permanent residence in Canada. In some cases, an open work permit may also be issued to individuals who have been accepted into the International Experience Canada (IEC) program.

In order to apply for an open work permit, applicants must submit a completed application form, along with all required supporting documents. This includes proof of identity, such as a passport or other valid travel document, proof of legal status in Canada, and a valid job offer or proof of eligibility for the International Experience Canada (IEC) program. Applicants may also be required to provide proof of funds, such as a bank statement or proof of employment. It is important to note that processing times for open work permit applications can vary, depending on the individual’s specific circumstances.

The open work permit allows foreign nationals to work in Canada without a job offer or an employer-specific work permit. This type of work permit is often issued to individuals who are eligible for certain immigration programs, such as the International Experience Canada (IEC) program, and to certain temporary foreign workers. In order to be eligible for an open work permit, applicants must meet certain criteria and submit a completed application form, along with all required supporting documents. Processing times for open work permit applications can vary, depending on the individual’s specific circumstances.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/open-work-permits.html

2. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/work-permit/types/open.html

3. https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/eligibility/open-work-permit.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)