Tin tức

Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học – scholarships for indian students to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học – scholarships for indian students to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học

Học tập ở nước ngoài có thể là một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống cho bất kỳ sinh viên. Đối với nhiều sinh viên Ấn Độ, cơ hội du học có thể vừa thú vị vừa đáng sợ. Với các nguồn lực phù hợp và một chút quyết tâm, sinh viên Ấn Độ có thể tìm thấy học bổng hoàn hảo để giúp họ học tập ở nước ngoài.

Các chương trình học bổng phổ biến nhất cho sinh viên Ấn Độ đi du học được cung cấp bởi chính phủ Ấn Độ. Bộ Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ (MHRD) cung cấp một số học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học ở nước ngoài. Những học bổng này có sẵn cho cả sinh viên đại học và sau đại học, và có thể trang trải học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác liên quan đến du học.

Chính phủ Ấn Độ cũng cung cấp một số học bổng khác cho sinh viên Ấn Độ đi du học. Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi các nghiên cứu của họ trong các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội và các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật khác. Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIR) cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi các nghiên cứu của họ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi các nghiên cứu của họ trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Ngoài các học bổng do chính phủ tài trợ, có nhiều tổ chức tư nhân và trường đại học cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học. Các tổ chức tư nhân như Tata Education and Development Trust (TEDT) và Infosys Foundation cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học của họ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc và các quốc gia khác cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học ở nước ngoài.

Cũng cần lưu ý rằng nhiều trường đại học cũng cung cấp học bổng hoặc tài trợ dựa trên công đức cho sinh viên Ấn Độ, những người đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập đặc biệt. Những học bổng này thường được trao cho các sinh viên đã đạt được điểm trung bình cao (GPA) và đã thể hiện các kỹ năng lãnh đạo. Nhiều trường đại học cũng cung cấp học bổng hoặc tài trợ dựa trên nhu cầu cho sinh viên Ấn Độ, những người không đủ khả năng chi trả chi phí du học.

Cuối cùng, có một số tổ chức và nền tảng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ đi du học. Chương trình Fulbright, ví dụ, cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học của họ ở Hoa Kỳ. Học bổng Liên bang và Kế hoạch học bổng (CSFP) cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học tại Vương quốc Anh. Các trường Cao đẳng Thế giới Hoa Kỳ (UWC) cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Ấn Độ theo đuổi việc học tại Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia khác.

Tóm lại, có một số học bổng dành cho sinh viên Ấn Độ đi du học. Với các nguồn lực phù hợp và một chút quyết tâm, sinh viên Ấn Độ có thể tìm thấy học bổng hoàn hảo để giúp họ học tập ở nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.studyabroad.gov.in/
2. https://www.edufever.com/scholarships-for-indian-students-to-study-abroad/
3. https://www.indianembassy.org/scholarships.php

 

scholarships for indian students to study abroad

Studying abroad can be a life-changing experience for any student. For many Indian students, the opportunity to study abroad can be both exciting and intimidating. With the right resources and a little determination, Indian students can find the perfect scholarship to help them in their studies abroad.

The most popular scholarship programs for Indian students to study abroad are offered by the Indian government. India’s Ministry of Human Resource Development (MHRD) offers several scholarships for Indian students to pursue their studies abroad. These scholarships are available to both undergraduate and postgraduate students, and can cover tuition fees, living expenses, and other costs associated with studying abroad.

The Indian government also offers a number of other scholarships for Indian students to study abroad. The Indian Council for Cultural Relations (ICCR) provides scholarships for Indian students to pursue their studies in the fields of Humanities, Social Sciences, and other Arts-related fields. The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) also offers scholarships for Indian students to pursue their studies in the field of Science and Technology. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) also provides scholarships for Indian students to pursue their studies in the fields of Education and Culture.

In addition to government-sponsored scholarships, there are many private organizations and universities that offer scholarships for Indian students to study abroad. Private organizations such as the Tata Education and Development Trust (TEDT) and the Infosys Foundation offer scholarships for Indian students to pursue their studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Many universities in the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, and other countries also offer scholarships for Indian students to pursue their studies abroad.

It is also important to note that many universities also offer merit-based scholarships or grants for Indian students who have demonstrated exceptional academic excellence. These scholarships are usually awarded to students who have achieved a high grade point average (GPA) and have demonstrated leadership skills. Many universities also offer need-based scholarships or grants for Indian students who are unable to afford the cost of studying abroad.

Finally, there are a number of organizations and foundations that offer scholarships for Indian students to study abroad. The Fulbright Program, for example, provides scholarships for Indian students to pursue their studies in the United States. The Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan (CSFP) also offers scholarships for Indian students to pursue their studies in the United Kingdom. The United World Colleges (UWC) also provides scholarships for Indian students to pursue their studies in the United States, Canada, and other countries.

In conclusion, there are a number of scholarships available for Indian students to study abroad. With the right resources and a little determination, Indian students can find the perfect scholarship to help them in their studies abroad.

Relevant government websites:

1. https://www.studyabroad.gov.in/
2. https://www.edufever.com/scholarships-for-indian-students-to-study-abroad/
3. https://www.indianembassy.org/scholarships.php

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)