Tin tức

Học bổng cho sinh viên Canada du học – scholarships for canadian students studying abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng cho sinh viên Canada du học – scholarships for canadian students studying abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng cho sinh viên Canada du học

Học bổng cho sinh viên Canada du học là một cách tuyệt vời để làm cho nghiên cứu quốc tế có giá cả phải chăng hơn. Với chi phí tăng học phí và chi phí sinh hoạt, có thể khó có thể chi trả các chi phí liên quan đến du học. May mắn thay, có rất nhiều học bổng có sẵn để giúp sinh viên Canada tài trợ cho việc học của họ ở nước ngoài.

Chính phủ Canada cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Canada du học. Một trong những phổ biến nhất là Học bổng tốt nghiệp Vanier Canada. Học bổng này có sẵn cho công dân Canada hoặc thường trú nhân đang theo đuổi bằng tiến sĩ tại một trường đại học Canada. Học bổng được định giá lên tới 50.000 đô la mỗi năm và cung cấp tài trợ trong ba năm.

Chính phủ Canada cũng cung cấp các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, nhằm giúp các nhà nghiên cứu sau tiến sĩ đặc biệt phát triển các kỹ năng của họ, theo đuổi nghiên cứu của họ và trở thành một phần của cộng đồng nghiên cứu Canada. Học bổng có giá trị lên tới 70.000 đô la mỗi năm và có sẵn cho công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Chính phủ Canada cũng cung cấp chương trình học bổng tốt nghiệp Canada, nơi cung cấp tài trợ cho công dân Canada hoặc thường trú nhân đang theo đuổi bằng thạc sĩ tại một trường đại học Canada. Học bổng được định giá lên tới 17.500 đô la mỗi năm và cung cấp tài trợ trong hai năm.

Ngoài học bổng của Chính phủ Canada, có rất nhiều học bổng khác dành cho sinh viên Canada đi du học. Ví dụ, Liên minh sinh viên Canada cung cấp một số học bổng cho sinh viên Canada du học. Những học bổng này thường được định giá lên tới 2.000 đô la và cung cấp tài trợ cho một loạt các hoạt động, bao gồm các chương trình trao đổi quốc tế và các dự án nghiên cứu.

Quỹ gia đình Jack và Mae Nathanson cũng cung cấp học bổng cho sinh viên Canada đi du học. Học bổng này có giá trị lên tới 10.000 đô la và cung cấp tài trợ cho các sinh viên đang theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong một lĩnh vực liên quan đến quan hệ quốc tế, phát triển toàn cầu hoặc kinh doanh quốc tế.

Liên đoàn Phụ nữ Đại học Canada cũng cung cấp một số học bổng cho sinh viên Canada du học. Những học bổng này dao động từ $ 500 đến $ 3.000 và nhằm giúp phụ nữ theo đuổi việc học ở nước ngoài.

Cuối cùng, Viện nghiên cứu y tế Canada cung cấp một số học bổng cho sinh viên Canada du học. Những học bổng này được định giá lên tới 20.000 đô la mỗi năm và cung cấp tài trợ cho các sinh viên đang theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong một lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu sức khỏe.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều học bổng dành cho sinh viên Canada đi du học. Với một chút nghiên cứu, bạn có thể tìm thấy một học bổng đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp nghiên cứu quốc tế giá cả phải chăng hơn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Canada Student Loans Program – https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/student-financial-aid/loans.html

2. Canadian Bureau for International Education – https://www.cbie.ca/

3. ScholarshipsCanada – https://www.scholarshipscanada.com/

 

scholarships for canadian students studying abroad

Scholarships for Canadian students studying abroad are a great way to make international study more affordable. With the rising cost of tuition and living expenses, it can be difficult to afford the costs associated with studying abroad. Fortunately, there are numerous scholarships available to help Canadian students finance their studies abroad.

The Government of Canada offers a variety of scholarships for Canadian students studying abroad. One of the most popular is the Vanier Canada Graduate Scholarships. This scholarship is available to Canadian citizens or permanent residents who are pursuing a doctoral degree at a Canadian university. The scholarship is valued up to $50,000 per year and provides funding for three years.

The Government of Canada also offers the Banting Postdoctoral Fellowships, which are intended to help exceptional postdoctoral researchers develop their skills, pursue their research and become part of the Canadian research community. The fellowship is valued up to $70,000 per year and is available to Canadian citizens or permanent residents.

The Government of Canada also offers the Canada Graduate Scholarships-Master’s Program, which provides funding to Canadian citizens or permanent residents who are pursuing a master’s degree at a Canadian university. The scholarship is valued up to $17,500 per year and provides funding for two years.

In addition to the Government of Canada’s scholarships, there are numerous other scholarships available for Canadian students studying abroad. For example, the Canadian Alliance of Student Associations offers a number of scholarships for Canadian students studying abroad. These scholarships are typically valued up to $2,000 and provide funding for a range of activities, including international exchange programs and research projects.

The Jack and Mae Nathanson Family Foundation also offers a scholarship for Canadian students studying abroad. This scholarship is valued up to $10,000 and provides funding for students who are pursuing a master’s or doctoral degree in a field related to international relations, global development, or international business.

The Canadian Federation of University Women also offers a number of scholarships for Canadian students studying abroad. These scholarships range from $500 to $3,000 and are intended to help women pursue their studies abroad.

Finally, the Canadian Institutes of Health Research offers a number of scholarships for Canadian students studying abroad. These scholarships are valued up to $20,000 per year and provide funding for students who are pursuing a master’s or doctoral degree in a field related to health research.

These are just a few of the many scholarships available to Canadian students studying abroad. With a bit of research, you can find a scholarship that meets your needs and helps make international study more affordable.

Relevant government websites:

1. Canada Student Loans Program – https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/student-financial-aid/loans.html

2. Canadian Bureau for International Education – https://www.cbie.ca/

3. ScholarshipsCanada – https://www.scholarshipscanada.com/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)