Tin tức

Mẫu phê duyệt GDRFA – gdrfa approval form ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Mẫu phê duyệt GDRFA – gdrfa approval form ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Mẫu phê duyệt GDRFA

Tổng cục Phê duyệt Cư trú và Người nước ngoài (GDRFA) là một tài liệu được sử dụng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho các ứng dụng Visa. GDRFA chịu trách nhiệm quản lý việc ra vào quốc tịch nước ngoài vào UAE, cũng như giám sát tình trạng cư trú của họ.

Mẫu phê duyệt GDRFA được sử dụng như một phần của quy trình xin thị thực cho các cá nhân đang xin thị thực làm việc, thị thực thăm hoặc thị thực cư trú tại UAE. Biểu mẫu được sử dụng để cung cấp cho GDRFA thông tin về người nộp đơn, bao gồm chi tiết cá nhân, kế hoạch du lịch và thông tin cơ bản của họ.

Thông tin được yêu cầu trên Mẫu phê duyệt GDRFA có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thị thực được áp dụng và hoàn cảnh cụ thể của cá nhân. Tuy nhiên, nói chung, biểu mẫu thường sẽ bao gồm các loại thông tin sau:

Thông tin cá nhân – Điều này bao gồm tên đầy đủ của người nộp đơn, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch và thông tin hộ chiếu.

Thông tin liên hệ – Điều này bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của người nộp đơn.

Thông tin du lịch – Điều này bao gồm mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú dự định và điểm đến dự định ở UAE.

Thông tin cơ bản – Điều này bao gồm thông tin về giáo dục, việc làm và lịch sử tội phạm của người nộp đơn.

Thông tin tài chính – Điều này bao gồm thông tin về tình hình tài chính của người nộp đơn, bao gồm thu nhập, tài sản và chi phí của họ.

Tài liệu hỗ trợ – GDRFA có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm tài liệu để hỗ trợ đơn xin thị thực của họ. Điều này có thể bao gồm một bức ảnh kiểu hộ chiếu, bằng chứng hỗ trợ tài chính và thư mời từ chủ nhà hoặc nhà tài trợ ở UAE.

Điều quan trọng là phải hoàn thành mẫu phê duyệt GDRFA một cách chính xác và trung thực, vì thông tin sai lệch hoặc thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến đơn xin thị thực bị từ chối. Trong một số trường hợp, người nộp đơn cũng có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn như là một phần của quy trình nộp đơn Visa.

Mẫu phê duyệt GDRFA nên được hoàn thành đầy đủ và được gửi cùng với các tài liệu và phí hỗ trợ cần thiết. GDRFA sau đó sẽ xem xét ứng dụng và đưa ra quyết định về việc cấp hay từ chối thị thực. Quá trình quyết định có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, vì vậy điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước và cho phép đủ thời gian để đơn xin thị thực được xử lý.

Tóm lại, Mẫu phê duyệt GDRFA là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong UAE cho các ứng dụng visa. Nó cung cấp cho GDRFA thông tin về người nộp đơn, bao gồm chi tiết cá nhân, kế hoạch du lịch và thông tin cơ bản. Điều quan trọng là phải hoàn thành biểu mẫu một cách chính xác và trung thực và cho phép đủ thời gian để đơn xin thị thực được xử lý. Bằng cách tuân theo các hướng dẫn này, bạn có thể tăng cơ hội được cấp thị thực và đảm bảo rằng các kế hoạch du lịch của bạn ở UAE sẽ diễn ra suôn sẻ.

1. Chi tiết ứng viên

Tên:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

2. Mục đích của ứng dụng

Tôi đang xin thị thực cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để có thể ở lại và làm việc trong nước.

3. Tài trợ

Tôi sẽ được tài trợ bởi công ty hoặc cá nhân sau đây tại UAE:

Tên của nhà tài trợ:

Địa chỉ:

4. Chi tiết việc làm

Tôi sẽ được tuyển dụng bởi công ty sau đây tại UAE:

Tên của nhà tuyển dụng:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Lương:

5. Chỗ ở

Tôi sẽ ở tại địa chỉ sau trong UAE:

Địa chỉ:

6. Hiệu lực thị thực

Tôi đang xin thị thực với tính hợp lệ của:

7. Thị thực trước

Trước đây tôi đã có một thị thực ở UAE, có giá trị từ:

ĐẾN:

8. Chi tiết hộ chiếu

Tôi đang gửi các chi tiết hộ chiếu sau:

Số hộ chiếu:

Quốc gia của vấn đề:

Ngày hết hạn:

9. Bảo hiểm y tế

Tôi đang đính kèm một bản sao của chính sách bảo hiểm y tế của mình, có giá trị trong suốt thời gian tôi ở UAE.

10. Tuyên bố

Tôi tuyên bố rằng thông tin được cung cấp trong ứng dụng này là đúng và chính xác.

Tên:

Chữ ký:

Ngày:

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dubaivisa.net/gdrfa-approval-form/
2. https://www.dubaiproperty.ae/dubai-visa-gdrfa/
3. https://www.dubai.ae/en/Lists/Services/ServiceDetails.aspx?ID=22&CatID=12

 

gdrfa approval form

The General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) Approval Form is a document used in the United Arab Emirates (UAE) for visa applications. The GDRFA is responsible for managing the entry and exit of foreign nationals into the UAE, as well as overseeing their residency status.

The GDRFA Approval Form is used as part of the visa application process for individuals who are applying for a work visa, a visit visa, or a residency visa in the UAE. The form is used to provide the GDRFA with information about the applicant, including their personal details, travel plans, and background information.

The information that is required on the GDRFA Approval Form can vary depending on the type of visa being applied for and the individual’s specific circumstances. However, in general, the form will typically include the following types of information:

Personal information – This includes the applicant’s full name, date of birth, place of birth, nationality, and passport information.

Contact information – This includes the applicant’s current address, phone number, and email address.

Travel information – This includes the purpose of the trip, the intended length of stay, and the intended destination in the UAE.

Background information – This includes information about the applicant’s education, employment, and criminal history.

Financial information – This includes information about the applicant’s financial situation, including their income, assets, and expenses.

Supporting documents – The GDRFA may require the applicant to provide additional documentation to support their visa application. This may include a passport-style photograph, proof of financial support, and a letter of invitation from a host or sponsor in the UAE.

It is important to complete the GDRFA Approval Form accurately and truthfully, as false information or incomplete information can result in the visa application being denied. In some cases, an applicant may also be required to attend an interview as part of the visa application process.

The GDRFA Approval Form should be completed in full and submitted along with the required supporting documents and fees. The GDRFA will then review the application and make a decision on whether to grant or deny the visa. The decision process can take several weeks or even months, so it is important to plan ahead and allow sufficient time for the visa application to be processed.

In conclusion, the GDRFA Approval Form is an important document used in the UAE for visa applications. It provides the GDRFA with information about the applicant, including their personal details, travel plans, and background information. It is important to complete the form accurately and truthfully and to allow sufficient time for the visa application to be processed. By following these guidelines, you can increase your chances of being granted a visa and ensure that your travel plans in the UAE go smoothly.

1. Applicant Details

Name:

Date of Birth:

Nationality:

2. Purpose of Application

I am applying for a residence visa in the United Arab Emirates (UAE) to be able to stay and work in the country.

3. Sponsorship

I will be sponsored by the following company or individual in the UAE:

Name of Sponsor:

Address:

4. Employment Details

I will be employed by the following company in the UAE:

Name of Employer:

Address:

Position:

Salary:

5. Accommodation

I will be staying at the following address in the UAE:

Address:

6. Visa Validity

I am applying for a visa with a validity of:

7. Previous Visas

I have previously held a visa in the UAE, valid from:

to:

8. Passport Details

I am submitting the following passport details:

Passport Number:

Country of Issue:

Expiry Date:

9. Health Insurance

I am attaching a copy of my health insurance policy, valid for the duration of my stay in the UAE.

10. Declaration

I hereby declare that the information provided in this application is true and correct.

Name:

Signature:

Date:

Relevant government websites:

1. https://www.dubaivisa.net/gdrfa-approval-form/
2. https://www.dubaiproperty.ae/dubai-visa-gdrfa/
3. https://www.dubai.ae/en/Lists/Services/ServiceDetails.aspx?ID=22&CatID=12

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)