Tin tức

Học bổng du học 2021 – study abroad scholarships 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng du học 2021 – study abroad scholarships 2021 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng du học 2021

Học tập ở nước ngoài là một cơ hội thú vị có thể cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm và kỹ năng vô giá. Tuy nhiên, nó cũng là một nỗ lực đắt đỏ và nhiều sinh viên không đủ khả năng chi phí giáo dục quốc tế mà không cần một số hỗ trợ tài chính. Rất may, có một loạt các học bổng có sẵn để giúp sinh viên trang trải chi phí học tập của họ.

Chương trình học bổng Gilman là một trong những học bổng du học phổ biến nhất cho sinh viên Hoa Kỳ. Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cung cấp tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học để đi du học. Học sinh phải chứng minh nhu cầu tài chính và đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp Pell để đăng ký học bổng Gilman.

Chương trình học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman là một lựa chọn khác cho các sinh viên Hoa Kỳ muốn đi du học. Chương trình này cung cấp tới 3.000 đô la cho sinh viên đi du học tại một điểm đến phi truyền thống. Chương trình dành cho sinh viên của tất cả các chuyên ngành và nền tảng, và sinh viên phải chứng minh nhu cầu tài chính để đủ điều kiện để nộp đơn.

Giải thưởng Boren cho nghiên cứu quốc tế là một chương trình khác được thiết kế để giúp sinh viên chúng tôi đi du học. Chương trình này cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học tại một điểm đến phi truyền thống. Học sinh phải thể hiện cam kết với dịch vụ công cộng và là công dân Hoa Kỳ nộp đơn.

Chương trình Freeman-Asia là một học bổng du học cho các sinh viên Hoa Kỳ muốn học ở châu Á. Chương trình này cung cấp tới 7.000 đô la cho sinh viên đại học để học ở Đông hoặc Đông Nam Á. Học sinh phải chứng minh nhu cầu tài chính và được chấp nhận vào một chương trình du học được phê duyệt để đăng ký chương trình Freeman-Asia.

Chương trình Fulbright là một chương trình học bổng du học uy tín cho sinh viên Hoa Kỳ. Chương trình này cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên học tập ở nước ngoài. Học sinh phải thể hiện công đức học tập và là công dân Hoa Kỳ để đăng ký chương trình Fulbright.

Chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng là một học bổng du học cho các sinh viên Hoa Kỳ muốn học một ngôn ngữ quan trọng. Chương trình này cung cấp tới 5.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để nghiên cứu một ngôn ngữ quan trọng ở nước ngoài. Học sinh phải thể hiện cam kết học tập ngôn ngữ và là công dân Hoa Kỳ để đăng ký chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng.

Học bổng Đại sứ Quốc tế quay là một học bổng du học phổ biến khác cho sinh viên Hoa Kỳ. Chương trình này cung cấp tới 25.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học tại một điểm đến phi truyền thống. Học sinh phải thể hiện cam kết với dịch vụ công cộng và là công dân Hoa Kỳ để đăng ký học bổng Đại sứ Quốc tế Xoay.

Học bổng David L. Boren là một học bổng du học cho các sinh viên Hoa Kỳ muốn học tại một điểm đến phi truyền thống. Chương trình này cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học. Học sinh phải thể hiện cam kết với dịch vụ công cộng và là công dân Hoa Kỳ để đăng ký học bổng David L. Boren.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều học bổng du học có sẵn cho sinh viên Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có một loạt các học bổng có sẵn từ các trường đại học, tổ chức và công ty tư nhân. Nghiên cứu tất cả các tùy chọn có sẵn là cách tốt nhất để tìm học bổng phù hợp cho bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad-scholarships/
2. International Education Financial Aid: https://www.iefa.org/study-abroad-scholarships/
3. Scholarship Positions: https://scholarshippositions.com/study-abroad-scholarships-2021/

 

study abroad scholarships 2021

Studying abroad is an exciting opportunity that can provide students with invaluable experiences and skills. It’s also an expensive endeavor, however, and many students are unable to afford the cost of international education without some sort of financial assistance. Thankfully, there are a variety of scholarships available to help students cover the cost of their studies.

The Gilman Scholarship Program is one of the most popular study abroad scholarships for US students. This program is funded by the US Department of State and provides up to $5,000 for undergraduate students to study abroad. Students must demonstrate financial need and be eligible for the Pell Grant to apply for the Gilman Scholarship.

The Benjamin A. Gilman International Scholarship Program is another option for US students looking to study abroad. This program provides up to $3,000 for students to study abroad in a non-traditional destination. The program is open to students of all majors and backgrounds, and students must demonstrate financial need to be eligible to apply.

The Boren Awards for International Study is another program designed to help US students study abroad. This program provides up to $20,000 for undergraduate and graduate students to study abroad in a non-traditional destination. Students must demonstrate a commitment to public service and be US citizens to apply.

The Freeman-ASIA Program is a study abroad scholarship for US students looking to study in Asia. This program provides up to $7,000 for undergraduate students to study in East or Southeast Asia. Students must demonstrate financial need and be accepted into an approved study abroad program to apply for the Freeman-ASIA Program.

The Fulbright Program is a prestigious study abroad scholarship program for US students. This program provides up to $20,000 for students to study in a foreign country. Students must demonstrate academic merit and be US citizens to apply for the Fulbright Program.

The Critical Language Scholarship Program is a study abroad scholarship for US students looking to study a critical language. This program provides up to $5,000 for undergraduate and graduate students to study a critical language abroad. Students must demonstrate a commitment to language learning and be US citizens to apply for the Critical Language Scholarship Program.

The Rotary International Ambassadorial Scholarship is another popular study abroad scholarship for US students. This program provides up to $25,000 for undergraduate and graduate students to study abroad in a non-traditional destination. Students must demonstrate a commitment to public service and be US citizens to apply for the Rotary International Ambassadorial Scholarship.

The David L. Boren Scholarship is a study abroad scholarship for US students looking to study in a non-traditional destination. This program provides up to $20,000 for undergraduate and graduate students to study abroad. Students must demonstrate a commitment to public service and be US citizens to apply for the David L. Boren Scholarship.

These are just a few of the many study abroad scholarships available to US students. There are also a variety of scholarships available from individual universities, organizations, and private companies. Researching all of the options available is the best way to find the right scholarship for you.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad-scholarships/
2. International Education Financial Aid: https://www.iefa.org/study-abroad-scholarships/
3. Scholarship Positions: https://scholarshippositions.com/study-abroad-scholarships-2021/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)