Tin tức

Học bổng tốt nhất để đi du học – best scholarships to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Học bổng tốt nhất để đi du học – best scholarships to study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Học bổng tốt nhất để đi du học

1. Chương trình học bổng quốc tế Benjamin A. Gilman: Học bổng này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và được thiết kế để giúp sinh viên có nhu cầu tài chính đi du học. Chương trình trao giải thưởng lên tới 5.000 đô la cho một năm học du học và mở cửa cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận.

2. Giải thưởng Boren: Chương trình học bổng này được tài trợ bởi Chương trình Giáo dục An ninh Quốc gia và cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học và sau đại học để đi du học tại các quốc gia quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Chương trình cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

3. Giải thưởng Freeman-Asia: Giải thưởng này được tài trợ bởi Quỹ Freeman và cung cấp tới 7.000 đô la cho các sinh viên đang học ở Đông hoặc Đông Nam Á. Chương trình dành cho cả sinh viên đại học và sau đại học, những người thể hiện nhu cầu tài chính và cam kết tìm hiểu về các nền văn hóa của khu vực.

4. Học bổng David L. Boren: Học bổng này được tài trợ bởi Chương trình Giáo dục An ninh Quốc gia và cung cấp tới 20.000 đô la cho sinh viên đại học để đi du học tại các quốc gia quan trọng cho Hoa Kỳ. Chương trình cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như toàn cầu Sức khỏe, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

5. Chương trình Fulbright: Chương trình học bổng này là một trong những chương trình trao đổi giáo dục quốc tế có uy tín nhất hiện có. Nó cung cấp các khoản tài trợ cho sinh viên, học giả và chuyên gia để học tập, giảng dạy và tiến hành nghiên cứu ở nước ngoài. Chương trình dành cho tất cả công dân Hoa Kỳ và cung cấp tới 25.000 đô la cho một năm học.

6. Chương trình học bổng Gilman-McCain: Chương trình học bổng này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và được thiết kế để giúp sinh viên có nhu cầu tài chính đi du học. Chương trình trao giải thưởng lên tới 5.000 đô la cho một năm học du học và mở cửa cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận.

7. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế: Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và cung cấp tới 5.000 đô la cho một năm học du học. Chương trình dành cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận và cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

8. Chương trình Giáo dục An ninh Quốc gia: Chương trình này cung cấp tới 25.000 đô la cho một năm du học và mở cửa cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận. Chương trình cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

9. Học bổng Đại sứ Tổ chức Xoay: Chương trình này cung cấp tới 25.000 đô la cho một năm du học và mở cửa cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận. Chương trình cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

10. Chương trình học bổng ngôn ngữ quan trọng: Chương trình này cung cấp tới 8.000 đô la cho một năm học du học ở các quốc gia quan trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Chương trình dành cho tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận và cung cấp tài trợ cho nghiên cứu và nghiên cứu ngôn ngữ trong các lĩnh vực như sức khỏe toàn cầu, an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad/
2. International Scholarships: https://www.internationalscholarships.com/
3. Study Abroad Scholarships: https://www.studyabroadscholarships.org/

 

best scholarships to study abroad

1. The Benjamin A. Gilman International Scholarship Program: This scholarship is funded by the U.S. Department of State and is designed to help students with financial need to study abroad. The program awards up to $5,000 for one academic year of study abroad and is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university.

2. The Boren Awards: This scholarship program is funded by the National Security Education Program and provides up to $20,000 for undergraduate and graduate students to study abroad in countries critical to U.S. interests. The program provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

3. The Freeman-ASIA Award: This award is funded by the Freeman Foundation and provides up to $7,000 for students who are studying in East or Southeast Asia. The program is open to both undergraduate and graduate students who demonstrate financial need and a commitment to learning about the cultures of the region.

4. The David L. Boren Scholarship: This scholarship is funded by the National Security Education Program and provides up to $20,000 for undergraduate students to study abroad in countries critical to the U.S. The program provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

5. The Fulbright Program: This scholarship program is one of the most prestigious international educational exchange programs available. It provides grants for students, scholars, and professionals to study, teach, and conduct research abroad. The program is open to all U.S. citizens and provides up to $25,000 for one year of study.

6. The Gilman-McCain Scholarship Program: This scholarship program is funded by the U.S. Department of State and designed to help students with financial need to study abroad. The program awards up to $5,000 for one academic year of study abroad and is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university.

7. The International Student Exchange Program: This program is funded by the U.S. Department of State and provides up to $5,000 for one academic year of study abroad. The program is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university and provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

8. The National Security Education Program: This program provides up to $25,000 for one year of study abroad and is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university. The program provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

9. The Rotary Foundation Ambassadorial Scholarship: This program provides up to $25,000 for one year of study abroad and is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university. The program provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

10. The Critical Language Scholarship Program: This program provides up to $8,000 for one academic year of study abroad in countries critical to U.S. interests. The program is open to all U.S. citizens who are currently enrolled in an accredited college or university and provides funding for language study and research in areas such as global health, energy security, and economic development.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://www.state.gov/study-abroad/
2. International Scholarships: https://www.internationalscholarships.com/
3. Study Abroad Scholarships: https://www.studyabroadscholarships.org/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)