Tin tức

Không di dân – nonimmigrant ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Không di dân – nonimmigrant ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Không di dân

Visa không di dân là gì?

Visa không di dân là một tài liệu do lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của Hoa Kỳ cấp cho phép một quốc gia nước ngoài vào Hoa Kỳ cho một mục đích cụ thể và trong một khoảng thời gian giới hạn. Mục đích của chuyến thăm có thể bao gồm từ du lịch, kinh doanh, học tập hoặc việc làm. Thị thực không di dân thường có giá trị trong khoảng thời gian từ sáu tháng đến năm năm, tùy thuộc vào mục đích của chuyến thăm.

Ai cần thị thực không di dân?

Hầu hết các công dân nước ngoài cần một thị thực không di dân để vào Hoa Kỳ. Điều này bao gồm các cá nhân đang đi du lịch, kinh doanh, học tập hoặc việc làm. Trong một số trường hợp, thị thực có thể không được yêu cầu cho một số quốc gia. Bộ Ngoại giao duy trì một danh sách các quốc gia được miễn yêu cầu thị thực.

Những loại thị thực không di dân có sẵn?

Có một số loại thị thực không di dân khác nhau có sẵn, tùy thuộc vào mục đích của chuyến thăm. Các loại thị thực không di dân phổ biến nhất là: thị thực khách (B-1), thị thực sinh viên (F-1), thị thực khách truy cập (J-1), thị thực nhân viên tạm thời (H-1B) và thương nhân hiệp ước -1/e-2) thị thực.

Làm thế nào để nộp đơn xin thị thực không di dân?

Quá trình xin thị thực không di dân bắt đầu bằng việc hoàn thành đơn xin thị thực không di dân DS-160. Hình thức này phải được hoàn thành trực tuyến và yêu cầu thông tin tiểu sử và du lịch cơ bản. Sau khi đơn đăng ký, ứng viên phải sắp xếp một cuộc hẹn với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại địa phương của họ để phỏng vấn thị thực. Trong cuộc phỏng vấn, các ứng viên phải cung cấp bằng chứng về tính đủ điều kiện của họ cho thị thực và trả lời các câu hỏi về kế hoạch du lịch của họ.

Những tài liệu nào được yêu cầu cho đơn xin thị thực không di dân?

Ứng viên phải cung cấp một số tài liệu nhất định để hỗ trợ đơn xin thị thực không di dân. Các tài liệu này khác nhau tùy thuộc vào mục đích của chuyến thăm, nhưng thường bao gồm bằng chứng về danh tính, bằng chứng hỗ trợ tài chính và bằng chứng về một lý do hợp lệ cho chuyến thăm. Các tài liệu khác có thể được yêu cầu, chẳng hạn như hồ sơ y tế, giấy chứng nhận cảnh sát và bằng chứng về công việc hợp lệ hoặc cơ hội học tập.

Thời gian xử lý cho thị thực không di dân là bao nhiêu?

Thời gian xử lý cho một ứng dụng visa không di dân khác nhau tùy thuộc vào loại thị thực và quốc gia xuất xứ. Nói chung, thời gian xử lý là từ ba đến bốn tuần, mặc dù một số ứng dụng có thể mất nhiều thời gian hơn. Ứng viên nên lên kế hoạch trước và nộp đơn xin thị thực càng sớm càng tốt.

Điều gì xảy ra sau khi Visa không di dân được phê duyệt?

Khi thị thực không di dân được phê duyệt, người nộp đơn sẽ nhận được dấu thị thực trong hộ chiếu của họ. Con tem thị thực này cho phép người nộp đơn đi du lịch đến Hoa Kỳ cho mục đích đã nêu trong đơn. Khi đến Hoa Kỳ, người nộp đơn sẽ được kiểm tra bởi một nhân viên nhập cư và được nhận trong một khoảng thời gian cụ thể. Người nộp đơn dự kiến ​​sẽ rời khỏi Hoa Kỳ trước khi hết hạn thị thực.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

visas

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/greencard/nonimmigrant-visas

3. U.S. Embassy and Consulates in the United Kingdom: https://uk.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/

 

nonimmigrant

What is Nonimmigrant Visa?

A nonimmigrant visa is a document issued by a U.S. consulate or embassy that allows a foreign national to enter the United States for a specific purpose and for a limited period of time. The purpose of the visit can range from tourism, business, study, or employment. Nonimmigrant visas are typically valid for a period of six months to five years, depending on the purpose of the visit.

Who Needs a Nonimmigrant Visa?

Most foreign nationals need a nonimmigrant visa to enter the United States. This includes individuals who are traveling for tourism, business, study, or employment. In some cases, a visa may not be required for certain countries. The Department of State maintains a list of countries that are exempt from the visa requirement.

What Types of Nonimmigrant Visas Are Available?

There are several different types of nonimmigrant visas available, depending on the purpose of the visit. The most common types of nonimmigrant visas are: Visitor (B-1) visas, Student (F-1) visas, Exchange Visitor (J-1) visas, Temporary Worker (H-1B) visas, and Treaty Trader/Investor (E-1/E-2) visas.

How to Apply for a Nonimmigrant Visa?

The process for applying for a nonimmigrant visa begins with completing the DS-160 Nonimmigrant Visa Application. This form must be completed online and requires basic biographical and travel information. Once the application is submitted, applicants must schedule an appointment with their local U.S. embassy or consulate to interview for the visa. During the interview, applicants must provide proof of their eligibility for the visa and answer questions about their travel plans.

What Documents Are Required for a Nonimmigrant Visa Application?

Applicants must provide certain documents to support their application for a nonimmigrant visa. These documents vary depending on the purpose of the visit, but typically include proof of identity, proof of financial support, and proof of a valid reason for the visit. Other documents may be required, such as medical records, police certificates, and evidence of a valid work or study opportunity.

What is the Processing Time for a Nonimmigrant Visa?

The processing time for a nonimmigrant visa application varies depending on the type of visa and the country of origin. Generally, the processing time is between three and four weeks, although some applications may take longer. Applicants should plan ahead and apply for their visa as early as possible.

What Happens After a Nonimmigrant Visa Is Approved?

Once a nonimmigrant visa is approved, the applicant will receive a visa stamp in their passport. This visa stamp allows the applicant to travel to the United States for the purpose stated in the application. Upon arrival in the United States, the applicant will be inspected by an immigration officer and admitted for a specific period of time. The applicant is expected to depart the United States before the expiration of the visa.

Relevant government websites:

visas

1. U.S. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html

2. U.S. Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/greencard/nonimmigrant-visas

3. U.S. Embassy and Consulates in the United Kingdom: https://uk.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)