Tin tức

Mẫu đơn xin thị thực – visa application form ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Mẫu đơn xin thị thực – visa application form ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Mẫu đơn xin thị thực

Mẫu đơn xin thị thực là một tài liệu mà một người phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp thị thực có liên quan để xin thị thực. Mục đích của mẫu đơn xin thị thực là cung cấp cho cơ quan cấp thị thực thông tin về người nộp đơn, bao gồm chi tiết cá nhân, kế hoạch du lịch và thông tin cơ bản của họ.

Thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn xin thị thực có thể thay đổi tùy thuộc vào loại thị thực được áp dụng và quốc gia đang cấp thị thực. Tuy nhiên, nói chung, một mẫu đơn xin thị thực thường sẽ bao gồm các loại thông tin sau:

Thông tin cá nhân – Điều này bao gồm tên đầy đủ của người nộp đơn, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch và thông tin hộ chiếu.

Thông tin liên hệ – Điều này bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của người nộp đơn.

Thông tin du lịch – Điều này bao gồm mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú dự định và điểm đến dự định.

Thông tin cơ bản – Điều này bao gồm thông tin về giáo dục, việc làm và lịch sử tội phạm của người nộp đơn.

Thông tin tài chính – Điều này bao gồm thông tin về tình hình tài chính của người nộp đơn, bao gồm thu nhập, tài sản và chi phí của họ.

Hỗ trợ tài liệu – Cơ quan cấp thị thực có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp thêm tài liệu để hỗ trợ đơn xin thị thực của họ. Điều này có thể bao gồm một bức ảnh kiểu hộ chiếu, bằng chứng hỗ trợ tài chính và thư mời từ chủ nhà hoặc nhà tài trợ ở quốc gia đích.

Điều quan trọng là phải hoàn thành mẫu đơn xin thị thực một cách chính xác và trung thực, vì thông tin sai lệch hoặc thông tin không đầy đủ có thể dẫn đến đơn xin thị thực bị từ chối. Trong một số trường hợp, người nộp đơn cũng có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn như là một phần của quy trình nộp đơn Visa.

Mẫu đơn xin thị thực nên được hoàn thành đầy đủ và được gửi cùng với các tài liệu và phí hỗ trợ cần thiết. Cơ quan phát hành thị thực sau đó sẽ xem xét đơn đăng ký và đưa ra quyết định về việc có nên từ chối thị thực hay không. Quá trình quyết định có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, vì vậy điều quan trọng là phải lên kế hoạch trước và cho phép đủ thời gian để đơn xin thị thực được xử lý.

Tóm lại, một mẫu đơn xin thị thực là một tài liệu quan trọng phải được hoàn thành và nộp để nộp đơn xin thị thực. Nó cung cấp cho cơ quan cấp thị thực thông tin về người nộp đơn, bao gồm chi tiết cá nhân, kế hoạch du lịch và thông tin cơ bản của họ. Điều quan trọng là phải hoàn thành mẫu đơn xin thị thực một cách chính xác và trung thực và cho phép đủ thời gian để đơn xin thị thực được xử lý. Bằng cách tuân theo các hướng dẫn này, bạn có thể tăng cơ hội được cấp thị thực và đảm bảo rằng các kế hoạch du lịch của bạn diễn ra suôn sẻ.

Mẫu đơn xin thị thực

1. Thông tin cá nhân

Tên:

Ngày sinh:

Giới tính:

Quê hương:

Quốc gia công dân:

Quốc gia cư trú:

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Địa chỉ email:

3. Mục đích của chuyến thăm

Mục đích của chuyến viếng thăm:

Quốc gia đích đến:

Ngày đến và đi:

4. Tài liệu du lịch

Số hộ chiếu:

Ngày hết hạn:

5. Thông tin việc làm

Tên và địa chỉ nhà tuyển dụng:

Vị trí hoặc nghề nghiệp:

Tiền lương hoặc thu nhập:

6. Thông tin tài chính

Nguồn quỹ:

Số tiền:

7. Thông tin gia đình

Tên của người bạn đời:

Ngày sinh:

Quê hương:

Quốc gia công dân:

Tên của trẻ em:

Ngày sinh:

Quê hương:

Quốc gia công dân:

8. Thông tin chỗ ở

Tên và địa chỉ của chỗ ở:

9. Câu hỏi bảo mật

Bạn đã bao giờ bị từ chối thị thực cho bất kỳ quốc gia nào chưa ?:

Nếu có, xin giải thích:

Bạn hiện đang phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào hoặc bạn đã từng bị kết án về tội ác?:

Nếu có, xin giải thích:

10. Tuyên bố

Tôi tuyên bố rằng thông tin được cung cấp trong ứng dụng này là đúng và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của tôi. Tôi hiểu rằng bất kỳ thông tin sai lệch nào cũng có thể dẫn đến việc từ chối đơn xin thị thực của tôi.

Chữ ký:

Ngày:

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms.html
2. https://www.uscis.gov/forms
3. https://www.dhs.gov/visa-forms

 

visa application form

A visa application form is a document that a person must complete and submit to the relevant visa-issuing authority in order to apply for a visa. The purpose of a visa application form is to provide the visa-issuing authority with information about the applicant, including their personal details, travel plans, and background information.

The information that is required on a visa application form can vary depending on the type of visa being applied for and the country that is issuing the visa. However, in general, a visa application form will typically include the following types of information:

Personal information – This includes the applicant’s full name, date of birth, place of birth, nationality, and passport information.

Contact information – This includes the applicant’s current address, phone number, and email address.

Travel information – This includes the purpose of the trip, the intended length of stay, and the intended destination.

Background information – This includes information about the applicant’s education, employment, and criminal history.

Financial information – This includes information about the applicant’s financial situation, including their income, assets, and expenses.

Supporting documents – The visa-issuing authority may require the applicant to provide additional documentation to support their visa application. This may include a passport-style photograph, proof of financial support, and a letter of invitation from a host or sponsor in the destination country.

It is important to complete the visa application form accurately and truthfully, as false information or incomplete information can result in the visa application being denied. In some cases, an applicant may also be required to attend an interview as part of the visa application process.

The visa application form should be completed in full and submitted along with the required supporting documents and fees. The visa-issuing authority will then review the application and make a decision on whether to grant or deny the visa. The decision process can take several weeks or even months, so it is important to plan ahead and allow sufficient time for the visa application to be processed.

In conclusion, a visa application form is an important document that must be completed and submitted in order to apply for a visa. It provides the visa-issuing authority with information about the applicant, including their personal details, travel plans, and background information. It is important to complete the visa application form accurately and truthfully and to allow sufficient time for the visa application to be processed. By following these guidelines, you can increase your chances of being granted a visa and ensure that your travel plans go smoothly.

VISA APPLICATION FORM

1. Personal Information

Name:

Date of Birth:

Gender:

Country of Birth:

Country of Citizenship:

Country of Residence:

2. Contact Information

Address:

Phone Number:

Email Address:

3. Purpose of Visit

Purpose of Visit:

Country of Destination:

Arrival and Departure Dates:

4. Travel Documents

Passport Number:

Expiration Date:

5. Employment Information

Employer’s Name and Address:

Position or Occupation:

Salary or Income:

6. Financial Information

Source of Funds:

Amount of Funds:

7. Family Information

Name of Spouse:

Date of Birth:

Country of Birth:

Country of Citizenship:

Name of Children:

Date of Birth:

Country of Birth:

Country of Citizenship:

8. Accommodation Information

Name and Address of Accommodation:

9. Security Questions

Have you ever been denied a visa to any country?:

If yes, please explain:

Are you currently facing any criminal charges or have you ever been convicted of a crime?:

If yes, please explain:

10. Declaration

I hereby declare that the information provided in this application is true and correct to the best of my knowledge. I understand that any false information may lead to the refusal of my visa application.

Signature:

Date:

Relevant government websites:

1. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms.html
2. https://www.uscis.gov/forms
3. https://www.dhs.gov/visa-forms

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)