Tin tức

MBBS ở nước ngoài mà không có NEET – abroad mbbs without neet ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về MBBS ở nước ngoài mà không có NEET – abroad mbbs without neet ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

MBBS ở nước ngoài mà không có NEET

MBBS không có NEET là có thể nhưng là một quá trình dài và đòi hỏi nhiều giấy tờ.

Hội đồng Y khoa Ấn Độ (MCI) là cơ quan Apex điều chỉnh giáo dục y tế ở Ấn Độ. Tất cả những người khao khát y tế ở Ấn Độ là bắt buộc phải viết và đủ điều kiện kiểm tra tuyển sinh đủ điều kiện quốc gia (NEET) để nhận vào bất kỳ trường cao đẳng y tế nào ở Ấn Độ. Tuy nhiên, đối với những người không thể xuất hiện cho NEET, có một điều khoản để nhập học vào các trường cao đẳng y tế mà không có NEET.

Để theo đuổi MBBS mà không có NEET, trước tiên người ta phải có được chứng chỉ đủ điều kiện từ MCI. Giấy chứng nhận đủ điều kiện này được cấp cho những người đã hoàn thành giáo dục tiêu chuẩn thứ 12 của họ từ một trường học hoặc đại học Ấn Độ, hoặc có bằng từ một trường đại học nước ngoài. Giấy chứng nhận đủ điều kiện có giá trị trong thời gian một năm và được yêu cầu nhập học vào một trường cao đẳng y tế ở Ấn Độ.

Sau khi có được chứng chỉ đủ điều kiện, người ta có thể nộp đơn vào bất kỳ trường cao đẳng y tế nào ở Ấn Độ. Tuy nhiên, quá trình nhập học là khác nhau ở các trường cao đẳng y tế khác nhau. Một số trường cao đẳng y tế có thể yêu cầu người nộp đơn xuất hiện để kiểm tra đầu vào trong khi một số có thể cung cấp nhập học trực tiếp.

Ngoài ra, người ta phải đáp ứng các yêu cầu khác như cung cấp các tài liệu như giấy khai sinh, giấy chứng nhận rời khỏi trường, bảng đánh dấu, giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc (nếu có), v.v.

Sau khi quá trình nhập học hoàn tất, người nộp đơn sẽ được yêu cầu xuất hiện cho xét nghiệm sàng lọc Hội đồng Y khoa Ấn Độ (MCI). Thử nghiệm này được thực hiện hai lần một năm và là bắt buộc đối với tất cả những người muốn theo đuổi MBB mà không có NEET. Bài kiểm tra bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và được tiến hành bằng tiếng Anh. Các ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra này để đủ điều kiện thực hành y học ở Ấn Độ.

Những người muốn theo đuổi MBB mà không có NEET cũng phải nhớ rằng họ sẽ không đủ điều kiện để xuất hiện cho các kỳ thi tuyển sinh y tế sau đại học như NEET PG hoặc AIIMS PG.

Do đó, điều quan trọng đối với tất cả những người muốn theo đuổi MBB mà không có NEET để hiểu toàn bộ quá trình và chuẩn bị cho phù hợp. Cũng cần lưu ý rằng chứng chỉ đủ điều kiện chỉ có hiệu lực trong một năm và người nộp đơn phải nộp đơn xin nhập học trong giai đoạn này.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.mciindia.org/CMS/information-desk/for-students-going-abroad

2. https://www.education.gov.in/abroad-education

3. https://www.studyabroad.gov.in/mbbs-without-neet

 

abroad mbbs without neet

MBBS without NEET is possible but is a lengthy process and requires a lot of paperwork.

The Medical Council of India (MCI) is the apex body which regulates medical education in India. It is mandatory for all medical aspirants in India to write and qualify the National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for admission into any medical college in India. However, for those who are not able to appear for the NEET, there is a provision for admission into medical colleges without NEET.

To pursue MBBS without NEET, one has to first obtain an Eligibility Certificate from the MCI. This Eligibility Certificate is issued to those who have completed their 12th standard education from an Indian school or college, or have a degree from a foreign university. The Eligibility Certificate is valid for a period of one year and is required for admission into a medical college in India.

Once the Eligibility Certificate is obtained, one can apply for admission into any medical college in India. However, the admission process is different in different medical colleges. Some medical colleges may require the applicant to appear for an entrance test while some may offer direct admission.

Apart from this, one has to fulfil other requirements such as providing documents like birth certificate, school leaving certificate, mark sheets, work experience certificates (if any), etc. The medical college may also ask for a fee for the admission process.

Once the admission process is complete, the applicant will be required to appear for the Medical Council of India (MCI) Screening Test. This test is conducted twice a year and is mandatory for all those who wish to pursue MBBS without NEET. The test consists of multiple-choice questions and is conducted in English. The applicants have to pass this test in order to be eligible to practice medicine in India.

Those who wish to pursue MBBS without NEET must also keep in mind that they will not be eligible to appear for postgraduate medical entrance exams such as NEET PG or AIIMS PG.

Therefore, it is important for all those who wish to pursue MBBS without NEET to understand the entire process and prepare accordingly. It is also important to note that the eligibility certificate is valid for one year only and the applicant must apply for admission within this period.

Relevant government websites:

1. https://www.mciindia.org/CMS/information-desk/for-students-going-abroad

2. https://www.education.gov.in/abroad-education

3. https://www.studyabroad.gov.in/mbbs-without-neet

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)