Tin tức

Thạc sĩ Báo chí ở nước ngoài – masters in journalism abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Thạc sĩ Báo chí ở nước ngoài – masters in journalism abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Thạc sĩ Báo chí ở nước ngoài

Thế giới báo chí đang thay đổi nhanh chóng và nhu cầu của các chuyên gia có quan điểm toàn cầu ngày càng có nhu cầu. Đối với những người quan tâm đến việc theo đuổi bằng thạc sĩ về báo chí ở nước ngoài, có một số chương trình tuyệt vời để lựa chọn. Từ Hoa Kỳ đến Châu Âu, Châu Á và hơn thế nữa, có rất nhiều trường đại học và cao đẳng cung cấp các khóa học chuyên ngành về báo chí và nghiên cứu truyền thông.

Ở Hoa Kỳ, có một số chương trình bậc thầy nổi tiếng hàng đầu trong báo chí. Chẳng hạn, Đại học Missouri-Columbia, cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Báo chí, đây là chương trình hai năm kết hợp lý thuyết và đào tạo thực tế. Các trường đại học khác cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí bao gồm Đại học Nam California, Đại học Tây Bắc, Đại học Columbia, Đại học New York và Đại học California, Berkeley.

Ở châu Âu, Đại học Oxford ở Vương quốc Anh cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Báo chí, là một khóa học một năm tập trung vào các khía cạnh đạo đức và pháp lý của báo chí. Các trường đại học khác ở Anh cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí bao gồm Đại học Westminster, Đại học Sheffield, Đại học Thành phố London và Đại học Leeds.

Ở châu Á, có một số trường đại học cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí. Viện Truyền thông đại chúng Ấn Độ (IIMC) ở New Delhi cung cấp một Thạc sĩ Nghệ thuật hai năm về Báo chí và Truyền thông đại chúng, tập trung vào các nghiên cứu truyền thông và truyền thông. Các trường đại học khác cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí ở châu Á bao gồm Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Trung Quốc Hồng Kông và Đại học Fudan ở Thượng Hải.

Úc cũng cung cấp một số chương trình thạc sĩ trong báo chí. Đại học Bond ở Queensland cung cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Báo chí hai năm, tập trung vào đạo đức truyền thông và luật pháp. Các trường đại học khác ở Úc cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí bao gồm Đại học Melbourne, Đại học Griffith và Đại học Queensland.

Cuối cùng, có một số trường đại học ở Canada cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí. Đại học Toronto cung cấp bằng thạc sĩ báo chí hai năm, trong khi Đại học McGill ở Montreal cung cấp bằng thạc sĩ báo chí một năm. Các trường đại học khác ở Canada cung cấp các chương trình thạc sĩ về báo chí bao gồm Đại học British Columbia, Đại học Carleton ở Ottawa và Đại học Regina.

Như bạn có thể thấy, có một số lựa chọn tuyệt vời cho những người quan tâm đến việc theo đuổi bằng thạc sĩ báo chí ở nước ngoài. Cho dù bạn có quan tâm đến việc học tập tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, Úc hay Canada, có một số trường đại học cung cấp các khóa học chuyên ngành về báo chí và nghiên cứu truyền thông. Với chương trình phù hợp, bạn có thể có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để trở thành một nhà báo thành công trong bối cảnh truyền thông luôn thay đổi ngày nay.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Study in the USA: https://www.studyusa.com/en/a/49/journalism-masters-degrees-abroad
2. International Education: https://www.internationaleducation.edu/journalism/masters-abroad/
3. Study Abroad: https://www.studyabroad.com/degrees/journalism

 

masters in journalism abroad

The world of journalism is changing rapidly and the need for professionals with a global perspective is increasingly in demand. For those interested in pursuing a Master’s degree in journalism abroad, there are a number of excellent programs to choose from. From the United States to Europe, Asia and beyond, there are numerous universities and colleges offering specialized courses in journalism and media studies.

In the United States, there are a number of top-notch master’s programs in journalism. The University of Missouri-Columbia, for example, offers a Master of Arts in Journalism, which is a two-year program combining theory and practical training. Other universities offering master’s programs in journalism include the University of Southern California, Northwestern University, Columbia University, New York University, and the University of California, Berkeley.

In Europe, the University of Oxford in the United Kingdom offers a Master of Arts in Journalism, which is a one-year course focusing on the ethical and legal aspects of journalism. Other universities in the UK offering master’s programs in journalism include the University of Westminster, University of Sheffield, City University London, and the University of Leeds.

In Asia, there are a number of universities offering master’s programs in journalism. The Indian Institute of Mass Communication (IIMC) in New Delhi offers a two-year Master of Arts in Journalism and Mass Communication, which focuses on media and communication studies. Other universities offering master’s programs in journalism in Asia include the National University of Singapore, the Chinese University of Hong Kong, and Fudan University in Shanghai.

Australia also offers a number of master’s programs in journalism. Bond University in Queensland offers a two-year Master of Arts in Journalism, which focuses on media ethics and law. Other universities in Australia offering master’s programs in journalism include the University of Melbourne, Griffith University, and the University of Queensland.

Finally, there are a number of universities in Canada offering master’s programs in journalism. The University of Toronto offers a two-year Master of Journalism, while McGill University in Montreal offers a one-year Master of Journalism. Other universities in Canada offering master’s programs in journalism include the University of British Columbia, Carleton University in Ottawa, and the University of Regina.

As you can see, there are a number of excellent options for those interested in pursuing a Master’s degree in journalism abroad. Whether you’re interested in studying in the United States, Europe, Asia, Australia, or Canada, there are a number of universities offering specialized courses in journalism and media studies. With the right program, you can gain the skills and knowledge necessary to become a successful journalist in today’s ever-changing media landscape.

Relevant government websites:

1. Study in the USA: https://www.studyusa.com/en/a/49/journalism-masters-degrees-abroad
2. International Education: https://www.internationaleducation.edu/journalism/masters-abroad/
3. Study Abroad: https://www.studyabroad.com/degrees/journalism

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)