Tin tức

Ngày quốc khánh Canada – canada independence day ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ngày quốc khánh Canada – canada independence day ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ngày quốc khánh Canada

Ngày 1 tháng 7 được tổ chức là Ngày Độc lập Canada. Nó đánh dấu ngày mà Đạo luật Bắc Mỹ của Anh, còn được gọi là Đạo luật Hiến pháp, được ký kết năm 1867, hợp nhất ba thuộc địa trong khu vực thành một quốc gia duy nhất – Canada.

Đạo luật được đi trước bởi một loạt các cuộc đàm phán hiến pháp giữa chính phủ Anh và các thuộc địa của Canada, Nova Scotia và New Brunswick. Các cuộc đàm phán đã được thúc đẩy bởi sự cần thiết của một cấu trúc hành chính hiệu quả hơn ở các thuộc địa, vốn đã tăng trưởng đáng kể về dân số và sự giàu có kể từ khi thành lập vào cuối thế kỷ 18.

Các cuộc đàm phán bắt đầu vào năm 1864 và Đạo luật Bắc Mỹ của Anh được ký kết năm 1867, chính thức tạo ra sự thống trị của Canada. Đạo luật đã cấp cho các thuộc địa quyền lực để đưa ra luật pháp của riêng họ và cấp cho Canada quyền lực để tham gia vào các thỏa thuận quốc tế, như Hiệp ước Washington.

Việc ký kết Đạo luật là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Canada, vì nó đánh dấu sự khởi đầu của đất nước độc lập từ Anh. Đây là một cột mốc quan trọng, vì điều đó có nghĩa là các thuộc địa không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Anh, và thay vào đó là tự do tự đưa ra quyết định và tự mình cai trị.

Trong những năm kể từ khi Đạo luật được ký kết, Canada đã phát triển thành một quốc gia độc lập, mạnh mẽ. Nó có một nền kinh tế mạnh mẽ và là một thành viên đáng kính của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Canada đã trở thành ngọn hải đăng của nền dân chủ và tự do, và là một nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nhân quyền, bảo vệ môi trường, và hòa bình và an ninh quốc tế.

Để kỷ niệm độc lập của Canada, người Canada kỷ niệm ngày 1 tháng 7 với các cuộc diễu hành, pháo hoa và các lễ hội khác. Ngày này cũng là thời gian để suy ngẫm, như người Canada nhớ những đóng góp của những người đã chiến đấu cho đất nước tự do và độc lập.

Lễ kỷ niệm độc lập Canada vào ngày 1 tháng 7 là một lời nhắc nhở về lịch sử phong phú của đất nước và về cam kết tự do, dân chủ và hòa bình. Đó cũng là thời gian để người Canada đến với nhau và ăn mừng thành công của đất nước họ, và nhận ra tầm quan trọng của việc tiếp tục xây dựng một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/canada-day.html

2. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canada-day

3. https://www.pch.gc.ca/eng/1458655278526

 

canada independence day

July 1st is celebrated as Canada’s Independence Day. It marks the day when the British North America Act, also known as the Constitution Act, was signed in 1867, uniting three colonies in the region into a single nation – Canada.

The Act was preceded by a series of constitutional negotiations between the British government and the colonies of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick. The negotiations were prompted by the need for a more efficient administrative structure in the colonies, which had grown significantly in population and wealth since their founding in the late 18th century.

The negotiations began in 1864, and the British North America Act was signed in 1867, officially creating the Dominion of Canada. The Act granted the colonies the power to make their own laws, and granted Canada the power to enter into international agreements, such as the treaty of Washington.

The signing of the Act was a significant moment in Canadian history, as it marked the beginning of the country’s independence from Britain. This was an important milestone, as it meant that the colonies were no longer under the control of the British government, and instead were free to make their own decisions and govern themselves.

In the years since the Act was signed, Canada has grown into a strong, independent nation. It has a strong economy and is a respected member of the international community. In addition, Canada has become a beacon of democracy and freedom, and is a leader in many areas, including human rights, environmental protection, and international peace and security.

To commemorate Canada’s independence, Canadians celebrate July 1st with parades, fireworks, and other festivities. The day is also a time for reflection, as Canadians remember the contributions of those who fought for the country’s freedom and independence.

The celebration of Canada’s independence on July 1st is a reminder of the country’s rich history and of its commitment to freedom, democracy, and peace. It is also a time for Canadians to come together and celebrate their country’s successes, and to recognize the importance of continuing to build a strong and prosperous nation.

Relevant government websites:

1. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/campaigns/canada-day.html

2. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canada-day

3. https://www.pch.gc.ca/eng/1458655278526

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)