Tin tức

Visa IR5 – ir5 visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa IR5 – ir5 visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa IR5

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cung cấp nhiều thị thực khác nhau cho những người muốn đến thăm đất nước trong một khoảng thời gian ngắn. Một trong những thị thực này là thị thực du lịch B-2, còn được gọi là Visa du khách. Visa du lịch B-2 được sử dụng bởi những người đang tìm cách đi du lịch Hoa Kỳ vì nhiều lý do, bao gồm du lịch, đến thăm gia đình hoặc tham dự một sự kiện đặc biệt như đám cưới hoặc hội nghị.

Visa du lịch B-2 là một thị thực không di dân, có nghĩa là nó được thiết kế cho những người chỉ đến thăm Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn và có ý định trở về quê nhà. Visa này thường có giá trị trong tối đa sáu tháng, tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Visa du lịch B-2 có thể được gia hạn thêm sáu tháng nữa, nhưng phần mở rộng này phải được yêu cầu trước khi thị thực ban đầu hết hạn.

Để đủ điều kiện nhận thị thực du lịch B-2, ứng viên phải có hộ chiếu hợp lệ và bằng chứng về đủ tiền để tự hỗ trợ khi ở Hoa Kỳ. Ứng viên cũng phải chứng minh rằng họ có một lý do hợp lệ để đến thăm Hoa Kỳ và họ có ý định trở về quê nhà sau chuyến thăm của họ.

Quá trình nộp đơn cho thị thực du lịch B-2 có thể được hoàn thành trực tuyến. Ứng viên phải điền vào một mẫu đơn đăng ký trực tuyến, cung cấp tài liệu để chứng minh danh tính và sự ổn định tài chính của họ, và trả các khoản phí phù hợp. Sau khi đơn đăng ký, người nộp đơn sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn, người nộp đơn sẽ được hỏi câu hỏi về chuyến đi của họ và sẽ được yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu.

Sau khi ứng dụng được phê duyệt, người nộp đơn sẽ được cấp thị thực du lịch B-2. Thị thực này sẽ được đính kèm với hộ chiếu của người nộp đơn và sẽ cho phép họ vào Hoa Kỳ. Visa cũng sẽ chứa thông tin về thời gian lưu trú của người nộp đơn và các điều kiện ở lại.

Visa du lịch B-2 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người đang muốn đến thăm Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là visa du lịch B-2 không phải là người thay thế visa làm việc và người nộp đơn không nên cố gắng làm việc khi ở Hoa Kỳ trên thị thực này. Ngoài ra, các ứng viên nên đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các điều kiện của thị thực và tôn trọng luật pháp của Hoa Kỳ khi họ ở trong nước.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/ir5-visa-parents-and-step-parents-of-us-citizens

2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/ir5-visa-for-parents-of-us-citizens.html

3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/green-card/ir5

 

ir5 visa

The United States of America offers a variety of different visas for people who wish to visit the country for a short period of time. One of these visas is the B-2 Tourist Visa, also known as the Visitor Visa. The B-2 Tourist Visa is used by people who are looking to travel to the United States for a variety of reasons, including tourism, to visit family, or to attend a special event such as a wedding or conference.

The B-2 Tourist Visa is a non-immigrant visa, meaning that it is designed for people who are only visiting the United States for a short period of time and intend to return to their home country. This visa is usually valid for up to six months, depending on the individual circumstances. The B-2 Tourist Visa can be extended for up to an additional six months, but this extension must be requested before the original visa expires.

In order to be eligible for the B-2 Tourist Visa, applicants must have a valid passport and proof of sufficient funds to support themselves while in the United States. Applicants must also prove that they have a valid reason for visiting the United States and that they intend to return to their home country after their visit.

The application process for the B-2 Tourist Visa can be completed online. Applicants must fill out an online application form, provide documents to prove their identity and financial stability, and pay the appropriate fees. Once the application is submitted, the applicant will be required to attend an interview at their local U.S. Embassy or Consulate. During the interview, the applicant will be asked questions about their trip and will be asked to provide additional documents.

Once the application is approved, the applicant will be issued a B-2 Tourist Visa. This visa will be attached to the applicant’s passport and will allow them to enter the United States. The visa will also contain information about the length of the applicant’s stay and the conditions of their stay.

The B-2 Tourist Visa is a great option for people who are looking to visit the United States for a short period of time. It is important to remember, however, that the B-2 Tourist Visa is not a substitute for a work visa, and applicants should not attempt to work while in the United States on this visa. Additionally, applicants should make sure they abide by all the conditions of their visa and respect the laws of the United States while they are in the country.

Relevant government websites:

1. https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/ir5-visa-parents-and-step-parents-of-us-citizens

2. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/ir5-visa-for-parents-of-us-citizens.html

3. https://www.dhs.gov/immigration-statistics/green-card/ir5

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)