Tin tức

Trường học tốt nhất để đi du học – best schools for study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Trường học tốt nhất để đi du học – best schools for study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Trường học tốt nhất để đi du học

1. Đại học Oxford: Nằm ở Oxford, Anh, trường đại học nổi tiếng thế giới này là một trong những trường lâu đời nhất và uy tín nhất trên thế giới. Với một lịch sử lâu dài về sự xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa, Oxford cung cấp một loạt các chương trình du học cho sinh viên trong tất cả các ngành.

2. Đại học Cambridge: Cambridge là một trường đại học hàng đầu khác nằm ở Vương quốc Anh. Nó được biết đến với sự xuất sắc trong học tập và nhiều cơ hội du học. Cambridge cung cấp một loạt các khóa học cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và các chương trình trao đổi sinh viên của nó là một trong những khóa học tốt nhất trên thế giới.

3. Đại học College London: Một trong những trường đại học hàng đầu ở Vương quốc Anh, Đại học College London được biết đến với sự giảng dạy và nghiên cứu tuyệt vời. Nó có một loạt các cơ hội du học cho sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và các chương trình trao đổi sinh viên của nó là một số cơ hội tốt nhất trên thế giới.

4. Đại học Edinburgh: Nằm tại Edinburgh, Scotland, Đại học Edinburgh là một trong những trường đại học uy tín nhất ở Vương quốc Anh. Nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

5. Đại học Glasgow: Nằm ở Glasgow, Scotland, Đại học Glasgow là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Vương quốc Anh. Nó cung cấp một loạt các chương trình du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

6. Trinity College Dublin: Trinity College Dublin là một trong những trường đại học lâu đời nhất thế giới và được biết đến với sự xuất sắc trong học tập. Nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

7. Đại học St. Andrew: Nằm ở St. Andrew, Scotland, Đại học St. Andrew là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Vương quốc Anh. Nó được biết đến với việc giảng dạy và nghiên cứu tuyệt vời, và nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

8. Imperial College London: Imperial College London là một trong những trường đại học hàng đầu ở Vương quốc Anh và được biết đến với sự giảng dạy và nghiên cứu tuyệt vời. Nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

9. Đại học Amsterdam: Nằm ở Amsterdam, Hà Lan, Đại học Amsterdam là một trong những trường đại học uy tín nhất ở châu Âu. Nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

10. Đại học Paris-Sorbonne: Nằm ở Paris, Pháp, Đại học Paris-Sorbonne là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở châu Âu. Nó cung cấp một loạt các cơ hội du học, bao gồm các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập và các dự án nghiên cứu.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Department of State: https://studyabroad.state.gov/

2. Study in the USA: https://www.studyusa.com/en/

3. U.S. News & World Report: https://www.usnews.com/education/best-global-universities

 

best schools for study abroad

1. University of Oxford: Located in Oxford, England, this world-renowned university is one of the oldest and most prestigious in the world. With a long history of excellence in teaching, research, and extracurricular activities, Oxford offers a wide range of study abroad programs for students in all disciplines.

2. University of Cambridge: Cambridge is another top university located in the United Kingdom. It is known for its academic excellence and numerous study abroad opportunities. Cambridge offers a variety of courses for students from all over the world, and its student exchange programs are some of the best in the world.

3. University College London: One of the top universities in the United Kingdom, University College London is known for its excellent teaching and research. It has a wide range of study abroad opportunities for students from all over the world, and its student exchange programs are some of the best in the world.

4. University of Edinburgh: Located in Edinburgh, Scotland, the University of Edinburgh is one of the most prestigious universities in the United Kingdom. It offers a wide range of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

5. University of Glasgow: Located in Glasgow, Scotland, the University of Glasgow is one of the oldest universities in the United Kingdom. It offers a variety of study abroad programs, including student exchange programs, internships, and research projects.

6. Trinity College Dublin: Trinity College Dublin is one of the oldest universities in the world and is known for its academic excellence. It offers a wide range of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

7. University of St. Andrews: Located in St. Andrews, Scotland, the University of St. Andrews is one of the oldest universities in the United Kingdom. It is known for its excellent teaching and research, and it offers a variety of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

8. Imperial College London: Imperial College London is one of the top universities in the United Kingdom and is known for its excellent teaching and research. It offers a variety of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

9. University of Amsterdam: Located in Amsterdam, the Netherlands, the University of Amsterdam is one of the most prestigious universities in Europe. It offers a variety of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

10. Université Paris-Sorbonne: Located in Paris, France, the Université Paris-Sorbonne is one of the oldest universities in Europe. It offers a wide range of study abroad opportunities, including student exchange programs, internships, and research projects.

Relevant government websites:

1. U.S. Department of State: https://studyabroad.state.gov/

2. Study in the USA: https://www.studyusa.com/en/

3. U.S. News & World Report: https://www.usnews.com/education/best-global-universities

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)