Tin tức

Udayton du học – udayton study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Udayton du học – udayton study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Udayton du học

Dayton du học

Đại học Dayton (UD) là một trường đại học nghiên cứu công giáo, tư nhân ở Dayton, Ohio. Trường được thành lập vào năm 1850 và là trường đại học tư nhân lớn nhất ở Ohio. Nó được biết đến với sự xuất sắc trong học tập, đời sống sinh viên sôi động và sự tham gia toàn cầu. Với hơn 11.000 sinh viên, UD có một cơ thể sinh viên đa dạng từ hơn 70 quốc gia.

Đại học Dayton cung cấp nhiều chương trình du học cho sinh viên muốn mở rộng kinh nghiệm giáo dục và khám phá thế giới. Thông qua Trung tâm các chương trình quốc tế, sinh viên có thể chọn từ các chương trình giảng viên ngắn hạn, các chương trình trao đổi và các chương trình học kỳ hoặc một năm ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Các chương trình ngắn hạn

Các chương trình do giảng viên ngắn hạn là một cách tuyệt vời để sinh viên có được trải nghiệm quốc tế mà không cần phải cam kết với một chương trình dài hạn. Các chương trình này thường có chiều dài 2-3 tuần và được dẫn dắt bởi giảng viên UD. Học sinh tham gia các khóa học tập trung vào một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như văn hóa, ngôn ngữ hoặc lịch sử. Các khóa học này được cung cấp tại các quốc gia như Costa Rica, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, v.v.

Chương trình trao đổi

UD cũng cung cấp các chương trình trao đổi cho sinh viên muốn đi du học trong một học kỳ hoặc năm. Các chương trình này cho phép sinh viên học tại một trường đại học đối tác ở nước ngoài và chuyển tín dụng trở lại UD. Các chương trình trao đổi được cung cấp tại các quốc gia như Úc, Áo, Trung Quốc, Đức, Ireland, Nhật Bản, Mexico, v.v.

Các chương trình học kỳ và một năm

UD cũng cung cấp các chương trình học kỳ và một năm, cho phép sinh viên đi du học trong một thời gian dài hơn. Sinh viên có thể tham gia các khóa học tại các trường đại học hoặc trung tâm học tập tại các quốc gia như Úc, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, v.v.

Hỗ trợ tài chính và học bổng

Đại học Dayton cung cấp nhiều cơ hội hỗ trợ tài chính và học bổng cho sinh viên muốn đi du học. Chúng bao gồm các khoản tài trợ, học bổng và các khoản vay. Hỗ trợ tài chính có sẵn cho các chương trình ngắn hạn, trao đổi và học kỳ/năm.

Chương trình học giả toàn cầu là một chương trình học bổng cho sinh viên muốn đi du học trong một học kỳ hoặc năm. Chương trình bao gồm học phí, phòng và bảng, và vé máy bay cho tối đa hai học kỳ. Để đủ điều kiện, sinh viên phải có điểm trung bình tối thiểu 3.0 và chứng minh nhu cầu tài chính.

An toàn và hỗ trợ

Đại học Dayton coi trọng sự an toàn và an ninh của sinh viên. Tất cả các sinh viên tham gia một chương trình du học được yêu cầu đăng ký chuyến đi của họ với Trung tâm các chương trình quốc tế. Điều này cho phép trường đại học theo dõi sinh viên và cung cấp hỗ trợ nếu cần.

Trung tâm các chương trình quốc tế cũng cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên trước, trong và sau kinh nghiệm du học. Các dịch vụ này bao gồm các phiên định hướng trước khi khởi hành, kế hoạch ứng phó khẩn cấp và lập trình nhập lại.

Đại học Dayton cam kết cung cấp cho sinh viên cơ hội mở rộng kinh nghiệm giáo dục của họ và khám phá thế giới. Với nhiều chương trình du học, hỗ trợ tài chính và cơ hội học bổng, và các dịch vụ an toàn và hỗ trợ, UD là một lựa chọn tuyệt vời cho sinh viên muốn đi du học.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.udayton.edu/international/study_abroad/index.php
2. https://www.educationusa.state.gov/study-abroad/udayton
3. https://www.usagap.org/study-abroad/programs/udayton/

 

udayton study abroad

Dayton Study Abroad

The University of Dayton (UD) is a private, Catholic research university located in Dayton, Ohio. The school was founded in 1850 and is the largest private university in Ohio. It is known for its academic excellence, vibrant student life and global engagement. With over 11,000 students, UD has a diverse student body from over 70 countries.

The University of Dayton offers a wide variety of study abroad programs for students looking to broaden their educational experience and explore the world. Through the Center for International Programs, students can choose from short-term faculty-led programs, exchange programs, and semester or year-long programs in countries all over the world.

Short-Term Programs

Short-term faculty-led programs are a great way for students to gain an international experience without having to commit to a long-term program. These programs are typically 2-3 weeks in length and are led by UD faculty. Students take courses focused on a specific topic, such as culture, language, or history. These courses are offered in countries such as Costa Rica, England, France, Italy, Spain, and more.

Exchange Programs

UD also offers exchange programs for students looking to study abroad for a semester or year. These programs allow students to study at a partner university abroad and transfer credits back to UD. Exchange programs are offered in countries such as Australia, Austria, China, Germany, Ireland, Japan, Mexico, and more.

Semester and Year-Long Programs

UD also offers semester and year-long programs, which allow students to study abroad for a longer period of time. Students can take courses at universities or study centers in countries such as Australia, Brazil, China, India, Spain, and more.

Financial Aid and Scholarships

The University of Dayton offers a variety of financial aid and scholarship opportunities for students looking to study abroad. These include grants, scholarships, and loans. Financial aid is available for short-term, exchange, and semester/year-long programs.

The Global Scholars Program is a scholarship program for students looking to study abroad for a semester or year. The program covers tuition, room and board, and airfare for up to two semesters. To be eligible, students must have a minimum GPA of 3.0 and demonstrate financial need.

Safety and Support

The University of Dayton takes the safety and security of its students seriously. All students participating in a study abroad program are required to register their trip with the Center for International Programs. This allows the University to keep track of students and provide support if needed.

The Center for International Programs also provides a variety of support services for students before, during, and after their study abroad experience. These services include pre-departure orientation sessions, emergency response plans, and re-entry programming.

The University of Dayton is committed to providing students with the opportunity to broaden their educational experience and explore the world. With a variety of study abroad programs, financial aid and scholarship opportunities, and safety and support services, UD is an excellent choice for students looking to study abroad.

Relevant government websites:

1. https://www.udayton.edu/international/study_abroad/index.php
2. https://www.educationusa.state.gov/study-abroad/udayton
3. https://www.usagap.org/study-abroad/programs/udayton/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)