Tin tức

Ứng dụng DV 2023 – dv 2023 application ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Ứng dụng DV 2023 – dv 2023 application ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Ứng dụng DV 2023

Đại học California, Davis (UC Davis) là một tổ chức giáo dục đại học nổi tiếng thế giới ở Davis, California. UC Davis cam kết cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và trải nghiệm sinh viên phong phú. Là một người nộp đơn vào UC Davis, bạn có cơ hội trở thành một phần của tổ chức tuyệt vời này.

Quy trình ứng dụng UC Davis cho năm học 2023-2024 hiện đã mở. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến khuôn viên của chúng tôi và mong được tìm hiểu thêm về bạn.

Để áp dụng cho UC Davis, bạn phải nộp đơn trực tuyến. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm thông tin liên lạc, lịch sử học tập và bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào bạn đã tham gia. Bạn cũng sẽ được yêu cầu viết một tuyên bố cá nhân, đó là một bài luận về các mục tiêu học tập và cá nhân của bạn.

Ngoài ứng dụng trực tuyến, bạn phải gửi các tài liệu sau:

• Bảng điểm từ trường gần đây nhất của bạn: Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học bạn đã theo học.

• Điểm kiểm tra: Điểm chính thức từ SAT hoặc ACT.

• Thư giới thiệu: Hai thư giới thiệu từ giáo viên hoặc cố vấn có thể nói về thành tích học tập và tiềm năng của bạn.

• Mẫu hỗ trợ tài chính: Nếu bạn đang nộp đơn xin hỗ trợ tài chính, bạn phải nộp đơn miễn phí cho hỗ trợ sinh viên liên bang (FAFSA) và ứng dụng Đạo luật Dream Dream California.

• Phí nộp đơn không hoàn lại: Phí nộp đơn không hoàn lại là $ 70 phải được thanh toán tại thời điểm nộp.

Khi bạn đã nộp đơn, bạn sẽ nhận được xác nhận email với các hướng dẫn về các bước tiếp theo trong quy trình ứng dụng. Bạn cũng sẽ được cung cấp một số ID duy nhất để theo dõi trạng thái ứng dụng của bạn.

Ủy ban tuyển sinh tại UC Davis xem xét tất cả các ứng dụng trên cơ sở toàn diện. Chúng tôi xem xét nền tảng học tập của bạn, điểm kiểm tra, các hoạt động ngoại khóa và tuyên bố cá nhân. Tại UC Davis, chúng tôi cố gắng tạo ra một cộng đồng đa dạng và toàn diện và tìm kiếm ứng viên từ nhiều nền tảng khác nhau.

Nếu bạn được chấp nhận vào UC Davis, bạn sẽ nhận được lời đề nghị nhập học và thư xin chúc mừng. Sau đó, bạn sẽ cần gửi một khoản tiền gửi để xác nhận đăng ký của bạn và đặt chỗ của bạn trong lớp đến.

Chúng tôi chúc bạn may mắn nhất khi bạn bắt đầu hành trình đến UC Davis!

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.dvlottery.state.gov/
2. https://www.uscis.gov/greencard/diversity-visa-program-dv-2023
3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-lottery-program.html

 

dv 2023 application

The University of California, Davis (UC Davis) is a world-renowned higher education institution located in Davis, California. UC Davis is committed to providing a world-class education and an enriching student experience. As an applicant to UC Davis, you have the opportunity to be a part of this amazing institution.

The UC Davis application process for the 2023-2024 academic year is now open. We are excited to welcome you to our campus and look forward to learning more about you.

To apply to UC Davis, you must submit an online application. You will be asked to provide basic information about yourself, including your contact information, academic history, and any extracurricular activities you have participated in. You will also be asked to write a personal statement, which is an essay about your academic and personal goals.

In addition to the online application, you must submit the following documents:

• Transcripts from your most recent school: Official transcripts from all colleges or universities you have attended.

• Test scores: Official scores from either the SAT or ACT.

• Letters of recommendation: Two letters of recommendation from teachers or counselors who can speak to your academic performance and potential.

• Financial aid forms: If you are applying for financial aid, you must submit the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) and the California Dream Act Application.

• Non-refundable application fee: A non-refundable application fee of $70 must be paid at the time of submission.

Once you have submitted your application, you will receive an email confirmation with instructions about the next steps in the application process. You will also be given a unique ID number to track your application status.

The admissions committee at UC Davis reviews all applications on a holistic basis. We take into consideration your academic background, test scores, extracurricular activities, and personal statement. At UC Davis, we strive to create a diverse and inclusive community and seek applicants from a variety of backgrounds.

If you are accepted to UC Davis, you will receive an offer of admission and a letter of congratulations. You will then need to submit a deposit to confirm your enrollment and reserve your place in the incoming class.

We wish you the best of luck as you begin your journey to UC Davis!

Relevant government websites:

1. https://www.dvlottery.state.gov/
2. https://www.uscis.gov/greencard/diversity-visa-program-dv-2023
3. https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-lottery-program.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)