Tin tức

Visa 482 cho PR – 482 visa to pr ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa 482 cho PR – 482 visa to pr ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa 482 cho PR

Visa có kỹ năng (tạm thời) (phân lớp 489) là một thị thực tạm thời cho những người muốn sống ở khu vực Úc. Đó là một thị thực được thử nghiệm các điểm cho phép các công nhân lành nghề và gia đình của họ sống và làm việc tại khu vực Úc trong tối đa bốn năm.

Visa 489 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người di cư lành nghề muốn sống và làm việc tại khu vực Úc. Visa này cho phép những người lao động lành nghề sống và làm việc tại khu vực Úc trong tối đa bốn năm và cung cấp con đường đến nơi cư trú vĩnh viễn.

Để đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực 489, ứng viên phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ nhà nước hoặc lãnh thổ của Úc, hoặc được tài trợ bởi một người thân đủ điều kiện sống trong một khu vực được chỉ định. Ứng viên cũng phải đáp ứng bài kiểm tra điểm và các tiêu chí khác.

Bài kiểm tra điểm yêu cầu ứng viên ghi được tối thiểu 65 điểm. Điểm được trao cho các kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và trình độ tiếng Anh.

Visa 489 có một số lợi thế. Nó cho phép ứng viên sống và làm việc tại khu vực Úc trong tối đa bốn năm. Nó cũng cung cấp một con đường đến nơi cư trú vĩnh viễn thông qua thị thực có tay nghề (vĩnh viễn) (lớp con 887).

Người nộp đơn xin thị thực 489 cũng phải đáp ứng một số tiêu chí khác. Chúng bao gồm kiểm tra sức khỏe, tính cách và bảo mật và bằng chứng về các quỹ đủ để hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào.

Ngoài thị thực 489, có một số thị thực khác có sẵn cho người di cư lành nghề muốn sống và làm việc tại khu vực Úc. Chúng bao gồm thị thực độc lập (phân lớp 189) lành nghề, thị thực được đề cử lành nghề (phân lớp 190) và thị thực Visa khu vực (vĩnh viễn) lành nghề (lớp 887).

Visa 489 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người di cư lành nghề muốn sống và làm việc tại khu vực Úc. Nó cung cấp một con đường đến nơi cư trú vĩnh viễn và cho phép người nộp đơn sống và làm việc tại khu vực Úc trong tối đa bốn năm. Thị thực này là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn tận dụng tối đa các kỹ năng và kinh nghiệm của họ ở khu vực Úc.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/482-

2. Australian Government Department of Education: https://www.education.gov.au/temporary-skill-shortage-visa

3. Australia.gov.au: https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/working-in-australia/temporary-skill-shortage-visa

 

482 visa to pr

The Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) is a temporary visa for people who want to live in regional Australia. It is a points-tested visa that allows skilled workers and their families to live and work in regional Australia for up to four years.

The 489 visa is a great option for skilled migrants who want to live and work in regional Australia. This visa allows skilled workers to live and work in regional Australia for up to four years, and provides pathways to permanent residence.

To be eligible to apply for the 489 visa, applicants must be nominated by an Australian state or territory government agency, or be sponsored by an eligible relative living in a designated regional area. Applicants must also meet the points test and other criteria.

The points test requires applicants to score a minimum of 65 points. Points are awarded for skills, qualifications, work experience, age and English language proficiency.

The 489 visa has a number of advantages. It allows applicants to live and work in regional Australia for up to four years. It also provides a pathway to permanent residence through the Skilled Regional (Permanent) visa (subclass 887).

Applicants for the 489 visa must also meet a number of other criteria. These include health, character and security checks, and evidence of sufficient funds to support themselves and any dependents.

In addition to the 489 visa, there are a number of other visas available for skilled migrants wanting to live and work in regional Australia. These include the Skilled Independent (subclass 189) visa, the Skilled Nominated (subclass 190) visa, and the Skilled Regional (Permanent) visa (subclass 887).

The 489 visa is a great option for skilled migrants who want to live and work in regional Australia. It provides a pathway to permanent residence and allows applicants to live and work in regional Australia for up to four years. This visa is a great option for those who want to make the most of their skills and experience in regional Australia.

Relevant government websites:

1. Department of Home Affairs: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/482-

2. Australian Government Department of Education: https://www.education.gov.au/temporary-skill-shortage-visa

3. Australia.gov.au: https://www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-visas/working-in-australia/temporary-skill-shortage-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)