Tin tức

Visa B2 – visa b2 ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa B2 – visa b2 ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa B2

Visa B2, còn được gọi là Visa “Khách truy cập doanh nghiệp”, là thị thực không di dân do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấp cho phép mọi người đi du lịch đến Hoa Kỳ vì mục đích kinh doanh. Visa B2 là thị thực được sử dụng phổ biến nhất cho du lịch kinh doanh đến Hoa Kỳ.

Visa B2 có sẵn cho những người đang đi du lịch đến Hoa Kỳ cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh như tham dự các cuộc họp kinh doanh, hội nghị hoặc hội thảo. Nó cũng có thể được sử dụng cho các chuyến đi kinh doanh ngắn hạn, bao gồm cả những chuyến đi liên quan đến đàm phán hợp đồng, tư vấn hoặc đàm phán. Visa B2 cũng cho phép mọi người đi du lịch đến Hoa Kỳ để tham gia vào các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, giáo dục hoặc các hoạt động chuyên nghiệp.

Để đủ điều kiện nhận thị thực B2, ứng viên phải chứng minh rằng họ có hộ chiếu hợp lệ, rằng họ có nơi cư trú ở nước ngoài mà họ không có ý định từ bỏ và họ có ý định ở lại Hoa Kỳ trong một thời gian tạm thời. Ngoài ra, ứng viên phải chứng minh rằng họ có đủ nguồn tài chính để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở Hoa Kỳ và họ không gây rủi ro cho an ninh công cộng hoặc quốc gia.

Visa B2 có thời gian hiệu lực tối đa là sáu tháng. Trong thời gian này, người giữ thị thực được phép ở lại Hoa Kỳ chỉ vì mục đích kinh doanh. Nói chung, người giữ thị thực không được phép làm việc hoặc học tập tại Hoa Kỳ, mặc dù một số người có thị thực có thể có thể được phép làm như vậy.

Visa B2 là một thị thực nhập cảnh duy nhất, có nghĩa là người giữ thị thực phải rời khỏi Hoa Kỳ và nhập lại với thị thực hợp lệ để ở lại Hoa Kỳ trong một thời gian dài hơn. Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực B2 không phải là thị thực cho nơi cư trú vĩnh viễn ở Hoa Kỳ và người có thị thực không được áp dụng để điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân.

Để xin thị thực B2, ứng viên phải điền vào các mẫu đơn thích hợp và nộp chúng cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoài ra, ứng viên phải cung cấp bằng chứng về ý định của họ ở lại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian tạm thời, bằng chứng về nguồn tài chính và hộ chiếu hợp lệ. Ứng viên cũng có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn với một nhân viên lãnh sự để có được thị thực.

Visa B2 là một công cụ quan trọng cho những người đang tìm cách đi du lịch đến Hoa Kỳ cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh. Nó cho phép mọi người đến thăm Hoa Kỳ cho các chuyến đi kinh doanh ngắn hạn và tham gia vào các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, giáo dục hoặc các hoạt động chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thị thực B2 không cho phép mọi người ở lại Hoa Kỳ trong một thời gian dài hoặc làm việc hoặc học tập tại Hoa Kỳ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html

 

visa b2

The B2 visa, otherwise known as the “Visitor for Business” visa, is a nonimmigrant visa issued by the United States Department of State that allows people to travel to the United States for business purposes. The B2 visa is the most commonly used visa for business travel to the United States.

The B2 visa is available to people who are traveling to the United States for business-related activities such as attending business meetings, conferences, or seminars. It can also be used for short-term business trips, including those related to contract negotiations, consultations, or negotiations. The B2 visa also allows people to travel to the United States to participate in activities related to research, education, or professional activities.

To qualify for the B2 visa, applicants must demonstrate that they have a valid passport, that they have a residence abroad that they do not intend to abandon, and that they intend to remain in the United States for a temporary period of time. Additionally, applicants must demonstrate that they have enough financial resources to support themselves during their stay in the United States, and that they do not pose a risk to the public or national security.

The B2 visa has a maximum validity period of six months. During this time, the visa holder is allowed to stay in the United States for business purposes only. Generally, the visa holder is not allowed to work or study in the United States, although some visa holders may be able to obtain permission to do so.

The B2 visa is a single entry visa, meaning that the visa holder must leave the United States and re-enter with a valid visa in order to stay in the United States for a longer period of time. Additionally, it is important to note that the B2 visa is not a visa for permanent residence in the United States, and visa holders may not apply for adjustment of status to become a permanent resident.

In order to apply for a B2 visa, applicants must fill out the appropriate forms and submit them to the United States Department of State. Additionally, applicants must provide evidence of their intention to remain in the United States for a temporary period of time, proof of financial resources, and a valid passport. Applicants may also be required to attend an interview with a consular officer in order to obtain the visa.

The B2 visa is an important tool for people who are seeking to travel to the United States for business-related activities. It allows people to visit the United States for short-term business trips and to participate in activities related to research, education, or professional activities. However, it is important to note that the B2 visa does not allow people to stay in the United States for a long period of time or to work or study in the United States.

Relevant government websites:

http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)