Tin tức

Visa F2A – f2a visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa F2A – f2a visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa F2A

Visa K-1, còn được gọi là Visa hôn thê (E), là một thị thực không di dân cho phép một quốc gia nước ngoài vào Hoa Kỳ để kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Visa K-1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mong muốn kết hôn nhanh chóng, vì quá trình thị thực có thể được hoàn thành trong vòng sáu tháng.

Quá trình có được thị thực K-1 bắt đầu bằng việc công dân Hoa Kỳ nộp đơn khởi kiện với Dịch vụ nhập cư và công dân Hoa Kỳ (USCIS). Bản kiến ​​nghị phải bao gồm bằng chứng về mối quan hệ của cặp vợ chồng, chẳng hạn như hình ảnh, email và các tài liệu khác thể hiện cam kết của họ với nhau. Công dân Hoa Kỳ cũng phải chứng minh rằng họ đã gặp trực tiếp ít nhất một lần trong vòng hai năm qua, trừ khi việc từ bỏ được cấp.

Sau khi kiến ​​nghị được phê duyệt, quốc gia nước ngoài phải nộp đơn xin thị thực K-1 tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ địa phương của họ. Quy trình nộp đơn bao gồm nộp đơn đăng ký Visa, ảnh kiểu hộ chiếu và bằng chứng hỗ trợ tài chính. Quốc gia nước ngoài cũng phải gửi bằng chứng về mối quan hệ, chẳng hạn như hình ảnh, email và các tài liệu khác thể hiện cam kết của họ với nhau.

Sau khi thị thực được phê duyệt, quốc gia nước ngoài có thể đến Hoa Kỳ và nhập vào thị thực K-1. Visa có giá trị trong 90 ngày và quốc gia nước ngoài phải kết hôn với công dân Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 90 ngày. Sau khi kết hôn, quốc gia nước ngoài có thể nộp đơn xin thẻ xanh, cho phép họ sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Visa K-1 là một lựa chọn tuyệt vời cho các cặp vợ chồng mong muốn kết hôn nhanh chóng và bắt đầu cuộc sống của họ cùng nhau ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là quy trình Visa K-1 có thể phức tạp và tốn thời gian, và điều quan trọng là tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi bắt đầu quy trình.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/f2a

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visas-by-category/family-visas/immediate-relative-family-visas/f2a-spouses-and-children.html

3. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/f2a

 

f2a visa

The K-1 Visa, also known as the Fiancé(e) Visa, is a nonimmigrant visa that permits a foreign national to enter the United States in order to marry a U.S. citizen. The K-1 Visa is a great option for couples who are eager to get married quickly, as the visa process can be completed in as little as six months.

The process of obtaining a K-1 Visa begins with the U.S. citizen filing a petition with the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). The petition must include evidence of the couple’s relationship, such as photographs, emails, and other documents that demonstrate their commitment to each other. The U.S. citizen must also demonstrate that they have met in person at least once within the last two years, unless a waiver is granted.

Once the petition is approved, the foreign national must apply for a K-1 visa at their local U.S. embassy or consulate. The application process includes submitting a visa application form, a passport-style photo, and proof of financial support. The foreign national must also submit evidence of the relationship, such as photographs, emails, and other documents that demonstrate their commitment to each other.

Once the visa is approved, the foreign national can travel to the United States and enter on the K-1 visa. The visa is valid for 90 days and the foreign national must get married to the U.S. citizen within the 90-day period. After the marriage, the foreign national can apply for a green card, which will allow them to legally live and work in the United States.

The K-1 Visa is a great option for couples who are eager to get married quickly and start their lives together in the United States. It is important to note, however, that the K-1 Visa process can be complex and time-consuming, and it is important to seek legal advice before beginning the process.

Relevant government websites:

1. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS): https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/f2a

2. Department of State: https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visas-by-category/family-visas/immediate-relative-family-visas/f2a-spouses-and-children.html

3. Department of Homeland Security: https://www.dhs.gov/immigration-statistics/f2a

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)