Tin tức

Visa LMRA – lmra visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa LMRA – lmra visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa LMRA

Visa L-1 là thị thực làm việc của Hoa Kỳ cho các cá nhân được chuyển từ một công ty nước ngoài sang văn phòng hoặc công ty con của cùng một công ty. Nó còn được gọi là thị thực chuyển nhượng nội bộ. Visa được thiết kế để tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng các giám đốc điều hành, quản lý và những người nắm giữ kiến ​​thức chuyên môn khác từ một công ty nước ngoài sang một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Để đủ điều kiện nhận thị thực L-1, cá nhân phải được một công ty nước ngoài sử dụng trong ba năm trước khi nộp đơn. Họ phải làm việc ở nước ngoài ít nhất một năm trong vai trò quản lý, điều hành hoặc kiến ​​thức chuyên môn. Công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ phải là công ty con, phụ huynh, chị gái hoặc chi nhánh của công ty nước ngoài. Cá nhân phải được chuyển đến công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ để đảm nhận vai trò tương tự.

Visa L-1 là thị thực không di dân, có nghĩa là cá nhân không được cấp thường trú tại Hoa Kỳ. Nó có giá trị trong tối đa bảy năm và có thể được gia hạn. Người giữ thị thực được phép làm việc tại Hoa Kỳ trong suốt thời gian của Visa và có thể đi vào và ra khỏi đất nước khi cần thiết.

Người phối ngẫu và con cái của người giữ visa L-1 có thể đi cùng họ đến Hoa Kỳ. Người phối ngẫu đủ điều kiện nhận ủy quyền công việc và có thể nộp đơn xin tài liệu ủy quyền việc làm (EAD). Trẻ em có thể đi học ở Hoa Kỳ.

Quá trình nộp đơn cho thị thực L-1 có thể phức tạp và tốn thời gian. Người nộp đơn phải nộp một loạt các tài liệu, bao gồm bằng chứng về việc làm và mô tả công việc chi tiết. Ứng dụng cũng phải bao gồm bằng chứng về mối quan hệ giữa các công ty nước ngoài và các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như báo cáo tài chính, hợp đồng và các tài liệu khác.

Visa L-1 là một công cụ vô giá cho các công ty cần chuyển nhân viên từ nước ngoài. Nó cho phép các công ty mang lại tài năng tốt nhất và sáng giá nhất cho Hoa Kỳ và giúp tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công của các doanh nghiệp của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. LMRA Visa & Immigration Guidelines – Ministry of Labour & Social Development (Bahrain): http://www.mlsd.gov.bh/en/Services/Pages/Visa-Immigration.aspx

2. LMRA Visa & Immigration Services – Labour Market Regulatory Authority (Bahrain): https://www.lmra.bh/en/services/visa-services

3. LMRA Residency & Employment Visa – Bahrain Economic Development Board: https://www.investinbahrain.gov.bh/en/visas-residency/residency-employment-visa

 

lmra visa

The L-1 Visa is a United States work visa for individuals who are transferred from a foreign company to a US-based office or subsidiary of the same company. It is also known as an intra-company transfer visa. The visa is designed to facilitate the transfer of executives, managers, and other specialized knowledge holders from a foreign company to a US-based company.

In order to qualify for an L-1 visa, the individual must have been employed by a foreign company in the three years prior to their application. They must have worked abroad for at least one year in a managerial, executive, or specialized knowledge role. The US-based company must be a subsidiary, parent, sister, or affiliate of the foreign company. The individual must be transferred to the US-based company to fill a similar role.

The L-1 visa is a nonimmigrant visa, meaning that the individual is not granted permanent residency in the United States. It is valid for up to seven years and can be renewed. The visa holder is allowed to work in the United States for the duration of the visa and may travel in and out of the country as needed.

The spouse and children of an L-1 visa holder may accompany them to the United States. The spouse is eligible for work authorization and may apply for an Employment Authorization Document (EAD). The children may attend school in the United States.

The application process for an L-1 visa can be complex and time-consuming. The applicant must submit a variety of documents, including proof of employment and a detailed job description. The application must also include evidence of the relationship between the foreign and US-based companies, such as financial statements, contracts, and other documents.

The L-1 visa is an invaluable tool for companies that need to transfer employees from abroad. It allows companies to bring the best and brightest talent to the United States and helps to facilitate the growth and success of their businesses.

Relevant government websites:

1. LMRA Visa & Immigration Guidelines – Ministry of Labour & Social Development (Bahrain): http://www.mlsd.gov.bh/en/Services/Pages/Visa-Immigration.aspx

2. LMRA Visa & Immigration Services – Labour Market Regulatory Authority (Bahrain): https://www.lmra.bh/en/services/visa-services

3. LMRA Residency & Employment Visa – Bahrain Economic Development Board: https://www.investinbahrain.gov.bh/en/visas-residency/residency-employment-visa

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)