Tin tức

Các chương trình du học USC – usc study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Các chương trình du học USC – usc study abroad programs ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Các chương trình du học USC

Các chương trình du học của Đại học Nam California (USC) cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá thế giới và trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau. USC cung cấp một loạt các chương trình du học, bao gồm các chuyến đi dài hạn, ngắn hạn và do giảng viên. Với một loạt các điểm đến và chương trình, sinh viên USC có cơ hội có được kinh nghiệm quốc tế trong khi kiếm được tín dụng học tập.

Các chương trình kéo dài một học kỳ

Các chương trình du học kéo dài một học kỳ của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội dành cả một học kỳ du học. Các chương trình này có sẵn ở hơn 50 quốc gia và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành khác nhau. Học sinh có thể chọn từ một loạt các chương trình, bao gồm các chương trình trao đổi, chương trình đăng ký trực tiếp và các chương trình được phê duyệt. Mỗi chương trình được điều chỉnh theo sở thích và mục tiêu cá nhân của học sinh.

Chương trình trao đổi

Các chương trình trao đổi của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội du học tại một trong các trường đại học đối tác của USC. Các chương trình này cho phép sinh viên tham gia các khóa học được cung cấp bởi Đại học chủ nhà, cũng như tham gia vào các hoạt động văn hóa và xã hội của trường đại học. Các chương trình trao đổi có sẵn ở hơn 25 quốc gia và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành học khác nhau.

Chương trình đăng ký trực tiếp

Các chương trình đăng ký trực tiếp của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia các khóa học tại một trường đại học đối tác khi sống ở nước ngoài. Các chương trình này cho phép sinh viên trải nghiệm một nền văn hóa mới trong khi kiếm được tín dụng học tập. Các chương trình đăng ký trực tiếp có sẵn ở hơn 40 quốc gia và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành khác nhau.

Chương trình được phê duyệt

Các chương trình được phê duyệt của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội du học thông qua nhà cung cấp chương trình. Các chương trình này được cung cấp tại hơn 40 quốc gia và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành học khác nhau.

Các chương trình ngắn hạn

Các chương trình du học ngắn hạn của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá một quốc gia mới trong vài tuần hoặc vài tháng. Các chương trình này có sẵn ở hơn 30 quốc gia và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành học khác nhau. Sinh viên có thể chọn từ một loạt các chương trình, bao gồm các chuyến đi do giảng viên, thực tập quốc tế và các chuyến đi học dịch vụ.

Các chuyến đi do giảng viên dẫn đầu

Các chuyến đi do giảng viên của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội khám phá một quốc gia mới với một giáo sư từ USC. Những chuyến đi này thường dài từ một đến hai tuần và cung cấp các khóa học trong nhiều ngành học khác nhau.

Thực tập quốc tế

Thực tập quốc tế của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội làm việc ở nước ngoài trong khi kiếm được tín dụng học tập. Những thực tập này có sẵn ở hơn 30 quốc gia và cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế trong khi phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp.

Các chuyến đi học tập dịch vụ

Các chuyến đi học tập dịch vụ của USC cung cấp cho sinh viên cơ hội kết hợp dịch vụ với các học giả. Những chuyến đi này thường dài hai đến ba tuần và bao gồm sự kết hợp của các dự án dịch vụ và các khóa học học.

Bất kể loại chương trình nào mà sinh viên chọn, các chương trình du học của USC mang đến cho sinh viên cơ hội có được kinh nghiệm quốc tế trong khi kiếm được tín dụng học tập. Với một loạt các chương trình và điểm đến, sinh viên USC có cơ hội khám phá thế giới và đạt được các kỹ năng quý giá.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://global.usc.edu/study-abroad/
2. https://www.ed.gov/studyabroad
3. https://www.state.gov/study-abroad/

 

usc study abroad programs

The University of Southern California (USC) Study Abroad Programs offer students a chance to explore the world and experience different cultures. USC offers a variety of study abroad programs, including semester-long, short-term, and faculty-led trips. With a variety of destinations and programs, USC students have the opportunity to gain international experience while earning academic credit.

Semester-Long Programs

USC’s semester-long study abroad programs offer students the opportunity to spend an entire semester studying abroad. These programs are available in more than 50 countries and offer courses in many different disciplines. Students can choose from a variety of programs, including exchange programs, direct enroll programs, and approved programs. Each program is tailored to the student’s individual interests and goals.

Exchange Programs

USC’s exchange programs offer students the opportunity to study abroad at one of USC’s partner universities. These programs allow students to take courses offered by the host university, as well as take part in the university’s cultural and social activities. Exchange programs are available in more than 25 countries and offer courses in a variety of disciplines.

Direct Enroll Programs

USC’s direct enroll programs offer students the chance to take courses at a partner university while living in a foreign country. These programs allow students to experience a new culture while earning academic credits. Direct enroll programs are available in more than 40 countries and offer courses in many different disciplines.

Approved Programs

USC’s approved programs offer students the opportunity to study abroad through a program provider. These programs are offered in more than 40 countries and offer courses in a variety of disciplines.

Short-Term Programs

USC’s short-term study abroad programs offer students the chance to explore a new country for a few weeks or months. These programs are available in more than 30 countries and offer courses in a variety of disciplines. Students can choose from a variety of programs, including faculty-led trips, international internships, and service-learning trips.

Faculty-Led Trips

USC’s faculty-led trips offer students the chance to explore a new country with a professor from USC. These trips are typically one to two weeks long and offer courses in a variety of disciplines.

International Internships

USC’s international internships offer students the opportunity to work in a foreign country while earning academic credit. These internships are available in more than 30 countries and offer students the chance to gain international experience while developing professional skills.

Service-Learning Trips

USC’s service-learning trips offer students the chance to combine service with academics. These trips are typically two to three weeks long and include a combination of service projects and academic courses.

No matter which type of program a student chooses, USC’s study abroad programs offer students the chance to gain international experience while earning academic credit. With a variety of programs and destinations, USC students have the opportunity to explore the world and gain valuable skills.

Relevant government websites:

1. https://global.usc.edu/study-abroad/
2. https://www.ed.gov/studyabroad
3. https://www.state.gov/study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)