Tin tức

Visa pr – pr visa ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Visa pr – pr visa ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Visa pr

Visa H-1B là thị thực không di dân cho phép các công ty ở Hoa Kỳ tạm thời sử dụng lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn. Visa cho phép người sử dụng lao động thuê công dân nước ngoài trong thời gian ba năm, với tiềm năng gia hạn thêm ba năm nữa. Đây là một lựa chọn phổ biến cho các nhà tuyển dụng đang tìm cách lấp đầy các vị trí yêu cầu các kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên môn, chẳng hạn như trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, kế toán và tài chính.

Để đủ điều kiện nhận thị thực H-1B, người lao động nước ngoài phải có tối thiểu bằng cử nhân trong lĩnh vực mà họ sẽ được tuyển dụng. Họ cũng phải có kinh nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực việc làm của họ. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng vị trí này đòi hỏi một mức độ kiến ​​thức chuyên môn cao và người lao động nước ngoài có đủ điều kiện duy nhất cho vị trí này.

Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng họ có thể trả cho người lao động nước ngoài mức lương phổ biến cho vị trí này, ít nhất phải là mức lương trung bình cho khu vực địa lý mà người lao động nước ngoài sẽ được tuyển dụng. Người sử dụng lao động cũng phải chứng minh rằng họ không thay thế bất kỳ công nhân Hoa Kỳ nào với việc thuê người lao động nước ngoài.

Người sử dụng lao động cũng phải nộp đơn xin tình trạng lao động (LCA) cho Bộ Lao động, trong đó chứng nhận rằng người sử dụng lao động sẽ trả cho công nhân nước ngoài mức lương phổ biến và sẽ không thay thế bất kỳ công nhân nào của Hoa Kỳ. Người sử dụng lao động cũng phải gửi một mẫu I-129 cho Dịch vụ Di trú và Công dân Hoa Kỳ (USCIS).

Sau khi ứng dụng được phê duyệt, người lao động nước ngoài được cấp thị thực H-1B, có hiệu lực trong ba năm. Công nhân nước ngoài sau đó có thể xin gia hạn thị thực thêm ba năm, miễn là họ vẫn đáp ứng các yêu cầu của thị thực.

Visa H-1B là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà tuyển dụng muốn lấp đầy các vị trí yêu cầu các kỹ năng chuyên môn, vì nó cho phép họ sử dụng lao động nước ngoài ở Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian định sẵn. Tuy nhiên, thị thực phải tuân theo các hạn chế khác nhau và người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu của thị thực trước khi sử dụng công dân nước ngoài.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/457-
2. https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/work/temporary-skilled-migration-visa-subclass-457
3. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/457-/Temporary-Work-Skilled-visa-subclass-457-FAQs

 

pr visa

The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows companies in the United States to temporarily employ foreign workers in specialty occupations. The visa allows employers to hire foreign nationals for a period of three years, with the potential for renewal for an additional three years. It is a popular choice for employers seeking to fill positions that require technical or specialized skills, such as in the fields of engineering, information technology, accounting, and finance.

To qualify for an H-1B visa, the foreign worker must have a minimum of a bachelor’s degree in the field in which they will be employed. They must also have relevant work experience in their field of employment. The employer must also demonstrate that the position requires a high degree of specialized knowledge, and that the foreign worker is uniquely qualified for the position.

The employer must also demonstrate that they are able to pay the foreign worker the prevailing wage for the position, which must be at least the median wage rate for the geographic area in which the foreign worker will be employed. The employer must also prove that they are not displacing any U.S. workers with the hiring of the foreign worker.

The employer must also submit a Labor Condition Application (LCA) to the Department of Labor, which certifies that the employer will pay the foreign worker the prevailing wage, and will not displace any U.S. workers. The employer must also submit an I-129 form to the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Once the application is approved, the foreign worker is issued an H-1B visa, valid for three years. The foreign worker can then apply for an extension of the visa for an additional three years, provided they still meet the requirements of the visa.

The H-1B visa is an attractive option for employers looking to fill positions requiring specialized skills, as it allows them to employ foreign workers in the United States for a set period of time. However, the visa is subject to various restrictions, and employers must ensure that they meet the requirements of the visa before employing foreign nationals.

Relevant government websites:

1. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/457-
2. https://www.homeaffairs.gov.au/trav/work/work/temporary-skilled-migration-visa-subclass-457
3. https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/457-/Temporary-Work-Skilled-visa-subclass-457-FAQs

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)