Tin tức

Đại học Westminster du học – university of westminster study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Đại học Westminster du học – university of westminster study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Đại học Westminster du học

Đại học Westminster là một trong những trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh và cung cấp một loạt các cơ hội du học. Là một sinh viên của Đại học Westminster, bạn có cơ hội dành một phần bằng cấp của mình để học trong môi trường quốc tế. Với hơn 80 tổ chức đối tác tại hơn 40 quốc gia, bạn có thể chọn du học một hoặc hai học kỳ, hoặc cho một năm học đầy đủ.

Học tập ở nước ngoài là một cơ hội thú vị để có được một quan điểm quốc tế và phát triển các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho sự nghiệp toàn cầu. Đây cũng là một cơ hội để trải nghiệm một nền văn hóa khác, kết bạn mới và xây dựng một mạng lưới các liên hệ từ khắp nơi trên thế giới.

Tại Đại học Westminster, chúng tôi có một loạt các chương trình du học và một nhóm văn phòng quốc tế chuyên dụng để giúp bạn tìm đúng chương trình cho bạn. Chúng tôi cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Trung Đông.

Các chương trình châu Âu của chúng tôi bao gồm các cơ hội du học ở các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đối với các sinh viên tìm kiếm xa hơn, chúng tôi có các chương trình du học ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Nam Phi.

Đại học Westminster cũng cung cấp chương trình trao đổi quốc tế, cho phép sinh viên học tại một trong các tổ chức đối tác của chúng tôi cho một hoặc hai học kỳ. Bạn có thể chọn từ một loạt các khóa học và chương trình, bao gồm các khóa học ngôn ngữ, khóa học kinh doanh và khóa học về khoa học xã hội, nhân văn và khoa học.

Khi bạn đi du học, bạn sẽ có thể nhận được các khoản tín dụng cho các khóa học bạn tham gia và áp dụng chúng vào bằng cấp của bạn tại Đại học Westminster. Bạn cũng sẽ có thể tận dụng các cơ hội giảng dạy và nghiên cứu có sẵn tại các tổ chức đối tác của chúng tôi.

Đại học Westminster cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ cho sinh viên đang đi du học. Chúng bao gồm quyền truy cập vào các dịch vụ sinh viên như Văn phòng Quốc tế, Tư vấn và Tư vấn Tài chính. Chúng tôi cũng cung cấp lời khuyên và hỗ trợ về thị thực, chỗ ở và sắp xếp du lịch.

Học tập ở nước ngoài là một kinh nghiệm thú vị và bổ ích có thể mở ra một thế giới cơ hội. Nếu bạn quan tâm đến việc đi du học, hãy liên hệ với Văn phòng Quốc tế của Đại học Westminster và họ sẽ có thể giúp bạn tìm chương trình phù hợp cho bạn.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.westminster.ac.uk/study/international/study-abroad

2. https://www.gov.uk/study-abroad

3. https://www.studying-in-uk.org/study-abroad/university-of-westminster/

 

university of westminster study abroad

The University of Westminster is one of the UK’s leading universities and offers a wide range of study abroad opportunities. As a student of the University of Westminster, you have the opportunity to spend part of your degree studying in an international environment. With over 80 partner institutions in more than 40 countries, you can choose to study abroad for one or two semesters, or for a full academic year.

Studying abroad is an exciting opportunity to gain an international perspective and to develop the skills and knowledge necessary for a global career. It is also an opportunity to experience a different culture, make new friends and build a network of contacts from around the world.

At the University of Westminster, we have a wide range of study abroad programmes and a dedicated International Office team to help you find the right programme for you. We offer students the chance to study in Europe, North America, Asia, Africa and the Middle East.

Our European programmes include study abroad opportunities in countries such as France, Germany, Italy, Spain and the Netherlands. For students looking further afield, we have study abroad programmes in countries such as the United States, Canada, Japan, China, India, South Korea, Australia, New Zealand and South Africa.

The University of Westminster also offers the International Exchange Programme, which allows students to study at one of our partner institutions for one or two semesters. You can choose from a wide range of courses and programmes, including language courses, business courses and courses in the social sciences, humanities and sciences.

When you study abroad, you will be able to gain credits for the courses you take and apply them towards your degree at the University of Westminster. You will also be able to take advantage of the teaching and research opportunities available at our partner institutions.

The University of Westminster also offers a range of services and support for students who are studying abroad. These include access to student services such as the International Office, counselling and financial advice. We also provide advice and support on visas, accommodation and travel arrangements.

Studying abroad is an exciting and rewarding experience that can open up a world of opportunities. If you’re interested in studying abroad, contact the University of Westminster’s International Office and they’ll be able to help you find the right programme for you.

Relevant government websites:

1. https://www.westminster.ac.uk/study/international/study-abroad

2. https://www.gov.uk/study-abroad

3. https://www.studying-in-uk.org/study-abroad/university-of-westminster/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)