Tin tức

Wharton du học – wharton study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Wharton du học – wharton study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Wharton du học

WHARTON DUẬT Nước ngoài cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế vô giá và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau. Cho dù bạn đang tìm cách tham gia vào một chương trình kéo dài một học kỳ, chương trình mùa hè hay chương trình ngắn hạn, Wharton có nhiều chương trình du học để lựa chọn.

Các chương trình dài học kỳ của Wharton, cung cấp cho sinh viên cơ hội sống và đi du học trong một học kỳ đầy đủ. Các chương trình này cho phép sinh viên có được kinh nghiệm quốc tế có giá trị trong khi vẫn kiếm được tín dụng cho bằng cấp Wharton của họ. Một số chương trình kéo dài một học kỳ được cung cấp bởi Wharton bao gồm Chương trình ngâm toàn cầu (GIP) và Chương trình mô-đun toàn cầu (GMP). GIP là một chương trình kéo dài một học kỳ cho phép sinh viên học tập ở hai thành phố khác nhau ở hai quốc gia khác nhau. GMP cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập tại một thành phố, nhưng tham gia các lớp học ở hai quốc gia khác nhau.

Wharton cũng cung cấp các chương trình mùa hè cho phép sinh viên dành tới ba tháng ở nước ngoài. Các chương trình này cho phép sinh viên có được kinh nghiệm quốc tế và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau của các quốc gia mà họ ghé thăm. Một số chương trình mùa hè được cung cấp bởi Wharton bao gồm Chương trình Lãnh đạo Toàn cầu (GLP) và Chương trình Immersion doanh nghiệp toàn cầu (GBIP). GLP là một chương trình mùa hè cho phép sinh viên có được kinh nghiệm quốc tế và kiếm được tín dụng cho bằng cấp Wharton của họ. GBIP là một chương trình mùa hè cho phép sinh viên có được kinh nghiệm kinh doanh quốc tế và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau của các quốc gia mà họ ghé thăm.

Cuối cùng, Wharton cũng cung cấp các chương trình ngắn hạn cho phép sinh viên trải nghiệm một nền văn hóa khác và có được kinh nghiệm quốc tế. Các chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau của các quốc gia mà họ ghé thăm. Một số chương trình ngắn hạn được cung cấp bởi Wharton bao gồm Chương trình tư vấn quốc tế (ICP) và Chương trình khởi nghiệp toàn cầu (GEP). ICP là một chương trình ngắn hạn cho phép sinh viên có được kinh nghiệm tư vấn quốc tế và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau. GEP là một chương trình ngắn hạn cho phép sinh viên có được kinh nghiệm kinh doanh quốc tế và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau.

Bất kể bạn chọn chương trình nào, Wharton du học mang đến cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế vô giá và tiếp xúc với các nền văn hóa, quan điểm và nền kinh tế khác nhau. Với một loạt các chương trình dài hạn, mùa hè và ngắn hạn để lựa chọn, Wharton Leads ở nước ngoài mang đến cho sinh viên cơ hội để có được kinh nghiệm quốc tế mà họ cần để thành công trong những nỗ lực trong tương lai của họ.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://global.wharton.upenn.edu/study-abroad
2. https://www.education.pa.gov/K-12/College%20and%20Career%20Readiness/Study%20Abroad/Pages/default.aspx
3. https://www.state.gov/study-abroad/

 

wharton study abroad

Wharton Study Abroad offers students the opportunity to gain invaluable international experience and exposure to different cultures, perspectives, and economies. Whether you are looking to participate in a semester-long program, a summer program, or a short-term program, Wharton has a variety of study abroad programs to choose from.

Wharton’s semester-long programs offer students the opportunity to live and study abroad for a full semester. These programs allow students to gain valuable international experience while still earning credits towards their Wharton degree. Some of the semester-long programs offered by Wharton include the Global Immersion Program (GIP) and the Global Modular Program (GMP). The GIP is a semester-long program that allows students to study in two different cities in two different countries. The GMP offers students the opportunity to study in one city, but to take classes in two different countries.

Wharton also offers summer programs that allow students to spend up to three months abroad. These programs allow students to gain international experience and gain exposure to the different cultures, perspectives, and economies of the countries they visit. Some of the summer programs offered by Wharton include the Global Leadership Program (GLP) and the Global Business Immersion Program (GBIP). The GLP is a summer program that allows students to gain international experience and earn credits towards their Wharton degree. The GBIP is a summer program that allows students to gain international business experience and gain exposure to the different cultures, perspectives, and economies of the countries they visit.

Finally, Wharton also offers short-term programs that allow students to experience a different culture and gain international experience. These programs are designed to give students the opportunity to gain international experience and gain exposure to the different cultures, perspectives, and economies of the countries they visit. Some of the short-term programs offered by Wharton include the International Consulting Program (ICP) and the Global Entrepreneurship Program (GEP). The ICP is a short-term program that allows students to gain international consulting experience and gain exposure to different cultures, perspectives, and economies. The GEP is a short-term program that allows students to gain international entrepreneurial experience and gain exposure to different cultures, perspectives, and economies.

No matter which program you choose, Wharton Study Abroad offers students the opportunity to gain invaluable international experience and exposure to different cultures, perspectives, and economies. With a variety of semester-long, summer, and short-term programs to choose from, Wharton Study Abroad offers students the opportunity to gain the international experience they need to be successful in their future endeavors.

Relevant government websites:

1. https://global.wharton.upenn.edu/study-abroad
2. https://www.education.pa.gov/K-12/College%20and%20Career%20Readiness/Study%20Abroad/Pages/default.aspx
3. https://www.state.gov/study-abroad/

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)