Tin tức

Yale nus du học – yale nus study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư

Tìm hiểu về Yale nus du học – yale nus study abroad ? Visa abroad – Du học và định cư. Chuyên Du học & định cư, lao động… MTAASIA và iStudycanada (Vietnam|ThaiLan|Canada) có bề dầy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục sẽ giúp ứng viên đạt VISA nhanh với chi phí thấp nhất để đi Canada, Mỹ, Úc v.v… nhận thêm thông tin tổng hợp về các chương trình Visa abroad và học bổng tại đây.

(English below)

Yale nus du học

Yale-Nus College cung cấp một cơ hội thú vị cho sinh viên đi du học trong thời gian ở trường đại học. Với nhiều chương trình trao đổi và thực tập quốc tế, sinh viên có cơ hội có được một nền giáo dục toàn cầu và trải nghiệm một nền văn hóa mới.

Chương trình trao đổi Yale-Nus cung cấp cho sinh viên cơ hội du học tại một trong các trường đại học đối tác của Yale-Nus trong một học kỳ hoặc một năm. Các trường đại học đối tác bao gồm Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Hồng Kông, Đại học Kyoto, Đại học Bắc Kinh và Đại học Melbourne. Trong quá trình trao đổi, sinh viên có thể tham gia các khóa học trong một loạt các ngành và nhận các khoản tín dụng học tập sẽ được tính vào bằng cấp Yale-Nus của họ.

Chương trình thực tập toàn cầu Yale-Nus là một cơ hội duy nhất để sinh viên có được kinh nghiệm chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế. Thông qua chương trình, sinh viên có thể tham gia thực tập ở các quốc gia khác nhau, như Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Thực tập có sẵn trong một loạt các ngành công nghiệp, như tài chính, công nghệ, y học và nghệ thuật. Học sinh có được kinh nghiệm làm việc có giá trị, cũng như cơ hội khám phá và tìm hiểu về một nền văn hóa mới.

Thông qua chương trình du học Yale-NUS, sinh viên có thể dành một học kỳ hoặc một năm học tại một trong các trường đại học đối tác của Yale-Nus. Trong khi ở nước ngoài, sinh viên có thể tham gia các khóa học trong một loạt các ngành và nhận các khoản tín dụng học tập sẽ được tính vào bằng cấp Yale-Nus của họ. Chương trình cũng mang đến cơ hội sống ở một đất nước mới, trải nghiệm một nền văn hóa khác và kết bạn mới.

Ngoài các chương trình trao đổi và thực tập, Yale-NUS cũng cung cấp một chương trình học tập kinh nghiệm toàn cầu. Thông qua chương trình này, sinh viên có thể tham gia vào kinh nghiệm học tập nhập vai ở các quốc gia khác nhau. Những kinh nghiệm này bao gồm thực tập, dự án nghiên cứu và các tour du lịch nghiên cứu. Học sinh có thể có được kinh nghiệm thực hành có giá trị, cũng như khám phá và tìm hiểu về một nền văn hóa mới.

Yale-Nus cũng cung cấp một chương trình lãnh đạo toàn cầu, nơi cung cấp cho sinh viên cơ hội phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ trong môi trường quốc tế. Thông qua chương trình, sinh viên có thể tham gia các hội thảo, hội thảo và các hoạt động khác để hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu và lãnh đạo toàn cầu.

Yale-Nus cung cấp một loạt các cơ hội du học cho sinh viên để có được một nền giáo dục toàn cầu và trải nghiệm một nền văn hóa mới. Thông qua việc trao đổi, thực tập, học tập kinh nghiệm và các chương trình lãnh đạo toàn cầu, sinh viên có cơ hội mở rộng tầm nhìn của họ và đạt được các kỹ năng và kinh nghiệm có giá trị.

 

Các trang Web của chính phủ có liên quan:

1. https://www.nus.edu.sg/oam/study-abroad/yale-nus-study-abroad

2. https://www.yale-nus.edu.sg/academics/study-abroad/

3. https://www.gov.sg/article/yale-nus-college-study-abroad-programme-help-students-develop-global-perspectives-and-skills

 

yale nus study abroad

Yale-NUS College offers an exciting opportunity for students to study abroad during their time at the College. With numerous exchange programmes and international internships, students have the chance to gain a global education and experience a new culture.

The Yale-NUS Exchange Programme provides students with the opportunity to study abroad at one of Yale-NUS’ partner universities for a semester or a year. Partner universities include the National University of Singapore (NUS), University of Hong Kong, Kyoto University, Peking University, and University of Melbourne. During the exchange, students can take courses in a range of disciplines and receive academic credits that will count towards their Yale-NUS degree.

The Yale-NUS Global Internship Programme is a unique opportunity for students to gain professional experience in an international setting. Through the programme, students can participate in internships in different countries, such as Singapore, China, India, and the United States. Internships are available in a variety of industries, such as finance, technology, medicine, and the arts. Students gain valuable work experience, as well as the chance to explore and learn about a new culture.

Through the Yale-NUS Study Abroad Programme, students can spend a semester or a year studying at one of Yale-NUS’ partner universities. While abroad, students can take courses in a range of disciplines and receive academic credits that will count towards their Yale-NUS degree. The programme also offers the opportunity to live in a new country, experience a different culture, and make new friends.

In addition to the exchange and internship programmes, Yale-NUS also offers a Global Experiential Learning Programme. Through this programme, students can take part in immersive learning experiences in different countries. These experiences include internships, research projects, and study tours. Students can gain valuable hands-on experience, as well as explore and learn about a new culture.

Yale-NUS also offers a Global Leadership Programme, which provides students with the opportunity to develop their leadership skills in an international setting. Through the programme, students can participate in workshops, seminars, and other activities to gain a better understanding of global issues and global leadership.

Yale-NUS provides a range of study abroad opportunities for students to gain a global education and experience a new culture. Through the exchange, internship, experiential learning, and global leadership programmes, students have the chance to broaden their horizons and gain valuable skills and experiences.

Relevant government websites:

1. https://www.nus.edu.sg/oam/study-abroad/yale-nus-study-abroad

2. https://www.yale-nus.edu.sg/academics/study-abroad/

3. https://www.gov.sg/article/yale-nus-college-study-abroad-programme-help-students-develop-global-perspectives-and-skills

 

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư 

Cách học và luyện thi IELTS cấp tốc nhanh chóng cải thiện điểm số IELTS. Giúp thí sinh tăng điểm IELTS trong thời gian ngắn nhất cho du học và định cư. IELTS du họcIELTS định cư

 

The information may change from time to time, please contact directly MTAASIA to update the latest and most accurate information. ( Các thông tin có thể thay đổi theo thời gian, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp MTAASIA để cập nhật thông tin mới và chính xác nhất.)